Detail specializace

Chemie bioaktivních látek

FCHZkratka: CHBLAk. rok: 2021/2022

Program: Chemie pro medicínské aplikace


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_BFCHBiofyzikální chemiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_BCH2Biochemie IIcs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MA_BCH2Biochemistry IIen (cs)4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_IAMAInstrumentální analýza pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_IA2_PPraktikum z instrumentální analýzy - S2cs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ano
MC_TPS2Týmový projekt specializace - S2cs2PovinnýKK - 26 / S - 13ano
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
MCO_MOBMolekulární biotechnologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MCO_MOB_PPraktikum z molekulární biotechnologiecs (en)2Povinně volitelnýKK - 26 / L - 52Aano
MC_SJZSystémy jakosti ve farmacii a zdravotnictvícs4Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MC_IMZáklady imunochemiecs4Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26 / S - 13Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_LAB1_ALaboratoř oboru I - CHMAcs4PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MCO_MMAMateriály pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_NFPNutraceutika a funkční potravinycs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_PPVPPostupy a procesy ve výrobní praxics4PovinnýklP - 26 / KK - 26ano
MC_FKM_PPraktikum z fyziologie a klinických metodcs4PovinnýKK - 26 / S - 26ano
MCO_KOSKosmetologie a technologie kosmetikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_KOS_PPraktikum z kosmetologiecs4Povinně volitelnýKK - 26 / C1 - 39Aano
MCO_VKFVybrané kapitoly z farmakologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MCO_TBKBuněčné biotechnologiecs4Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MC_FCDFyzikální chemie disperzícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26Bano
MCO_ZPZáklady proteomikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_BIO2Bioinženýrství IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MCO_AEBBiotechnologie přírodních látekcs (en)4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_DS_ADiplomový seminář - CHMAcs2PovinnýKK - 26 / S - 13ne
MC_LAB2_ALaboratoř oboru II - CHMAcs6PovinnýklKK - 26 / L - 104ne
MC_SSP2Seminář specializace - S2cs2PovinnýKK - 26 / S - 13ne
MCO_BIMBioanalytické metodycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_BIDBioinformatika a databázecs3Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 13Ane
MCO_BSTBiostatistikacs3Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 26Aano
MCO_BIN_PPraktikum z bioinženýrstvícs2Povinně volitelnýKK - 26 / L - 26Aano
MCO_VLZPVývoj léků a lékových foremcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MCO_ICHVInženýrství chemicko-farmaceutických výrobcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_ZVPOZpracování a valorizace průmyslových odpadůcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DP_CHMADiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
A 10 MCO_MOB, MCO_MOB_P, MCO_KOS, MC_KOS_P, MCO_VKF
A 4 MCO_BIM, MC_BID, MCO_BST, MCO_BIN_P, MCO_VLZP
B 4 MC_SJZ, MC_IM, MCO_TBK, MC_FCD, MCO_ZP
B 4 MCO_ICHV, MC_ZVPO