Detail předmětu

Španělština odborná oborová

FAST-VYS005Ak. rok: 2020/2021

Kurz španělštiny je zaměřen na nácvik čtení, pochopení a diskuze odborných témat z oblasti architektury na úrovni B2- Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory v autentických odborných textech v rámci svého oboru.
Nácvik diskuze a přednesení prezentací svého projektu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Studenti potřebují ovládat obecnou španělštinu na úrovni B1 dle CEFR, které mohou dosáhnout v kurzech BYS3 a BYS32.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem tohoto kurzu je opakování jazyka a prohloubení konverzačních schopností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor