Detail předmětu

Italština odborná oborová

FAST-VYI005Ak. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných italských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické italštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvláden cíl předmětu, pokud bude schopen přeložit pasivně náročnější odborný text / aktivně středně náročný text z oblasti stavebnictví na dané téma diskutovat

Prerekvizity

Znalost obecné italštiny na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Jak prezentovat
2. Obytné stavby
3. Veřejné stavby
4. Rekonstrukce a renovace
5. Památková péče
6. Urbanismus
7. Krajinotvorba
8. Interiér
9. Výstavnictví
10.-13. Prezentace a obhajoba projektu

Cíl

Schopnost přeložit pasivně náročnější odborný text / aktivně středně náročný text z oblasti stavebnictví na dané téma diskutovat

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor