Detail předmětu

Vybrané problémy z výroby elektrické energie

FEKT-DEE2Ak. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá vybranými současnými specifickými problémy výroby elektrické energie z hlediska technického vývoje, ekonomiky provozu i vztahu k životnímu prostředí.

Výsledky učení předmětu

Frekventant získá přehled o současných specifických problémech a novinkách ve výrobě elektrické energie.

Prerekvizity

Předpokládá se absolvování povinných a některých volitelných předmětů bakalářského studia oboru SEE a magisterského oboru EEN.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování: pouze přednášky. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je uzavřen závěrečnou zkouškou. Hodnocení: 0 – 100 bodů.

Opatření COVID-19: Zkouška z předmětu bude probíhat distančně, dle pokynů na elearningu kurzu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Řízení výroby elektrické energie s ohledem na liberalizovaný trh s elektrickou energií.
2.Specifické problémy v zajištění vlastní spotřeby jaderných elektráren.
3.Využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektrické energie a perspektivy dalšího rozvoje.
4.Vliv větrných elektráren na provoz elektrizační soustavy.
5.Nové technické směry vývoje výroby elektrické energie.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnými problémy a novinkami ve výrobě elektrické energie z pohledu technického rozvoje zdrojů, skladby zdrojů a jejich spolupráce v elektrizační soustavě. Cílem je rovněž upozornit na vliv výroben elektrické energie na životní prostředí. Posluchači z jiného oboru než SEE získají navíc základní přehled o technologii výroby elektrické energie v různých typech elektráren.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor