Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (APS)

FAST-BHA041Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na prohlubování základních znalostí o pozemním stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o svislých nosných i dělících nenosných konstrukcí a jejich možných řešení, ztužujících věncích a překladech. Současně se seznámí s problematikou dilatačních a rozdělovacích spár v nosných a nenosných konstrukcí, spodní stavby a její ochraně proti vodě, tlakové vodě a radonu. Doplní si také informace o dokončujicích konstrukcí podlah, oken a komínů. Seznámí se se způsoby řešení fasád objektů (jedno i vícepášťových), venkovních a vnitřních omítek.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je celková koncepce návrhu skeletové vícepodlažní stavby včetně kompletace projektové dokumentace pro její realizaci.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětu Pozemní stavitelství 1. Současně se předpokládá znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Konstrukční systémy – stěnové zděné – konstrukční a materiálové požadavky, zdivo cihelné a tvárnicové (druhy a materiály tvárnic, vazby, únosnost, dotvarování a sedání zdiva) a druhy malt.
2. Zdivo kamenné a smíšené – materiálové řešení, vlastnosti a konstrukční principy, otvory v nosných stěnách, překlady nad otvory.
3. Konstrukční systémy – stěnové - monolitické betonové, montované. Vícevrstvé konstrukce – konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
4. Fasády objektů - řešení vnějších plášťů, požadavky, materiálová řešení, způsoby provedení, ukázky možných řešení.
5. Vodorovné konstrukce věnců a překladů – přehled, požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce, statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
6. Svislé nenosné stěny, požadavky na příčky. Příčky zděné, monolitické, montované, skleněné a pohyblivé. Nosné a nenosné části budov – vzájemné vztahy, dilatační spáry – druhy, materiálové a konstrukční řešení.
7. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení, terminologie, ukázky možných řešení a způspbů provádění.
8. Výplně otvorů - požadavky a způsoby zabudování, požadavky z pohledu tepelné techniky a akustiky, vlastnosti a varianty materiálového řešení.
9. Konstrukce převislé a ustupující (balkony, lodžie, pavlače, terasy, akrýře, římsy) materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
10. Úpravy povrchů a dilatace - dělení vnitřních omítek, požadavky na ně kladené, sspecifika a vlastnosti, způsoby provádění. Dilatování objektů, typy dilatačních řešení, způsoby řešení a požadavky na dilatační konstrukce.
11. Podlahové konstrukce - normativní požadavky, základní dělení, vlastnosti podlah, materiálová řešení a způsoby provádění, ukázky možných řešení.
12. Hydroizolace - základní dělení, materiálová řešení, popis a terminologie, příklady skladeb, ukázky provádění, drenáže budov.
13. Zábradlí, rampy a žebříky - normativní požadavky, základní dělení, výška zábradlí, ukázky možných řešení.

Cíl

Všeobecné požadavky a členění konstrukcí spojujících různé úrovně.
Základní orientace v navrhování svislých nosných konstrukcích skeletových systémů občanských a průmyslových budov.
Základní přehled v oblasti řešení vícepodlažních budov.
Seznámení s fázemi výstavby a požadavky na dokumentaci staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor