Detail předmětu

Digitální techniky pro architekty

FA-DTA-NAk. rok: 2020/2021

Statická analýza digitálního modelu aplikovaná na vybrané úlohy. Základy sestavení statického modelu, analýza průběhu vnitřních sil, optimalizace pomocí genetických algoritmů. Pokročilejší metody jako force flow finding a optimalizace BESO. Strukturální optimalizace – topostruktura. Závěr bude věnován analýze vlastních a kanonických projektů. Student absolvuje odevzdáním seminární práce.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů nástroje.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.karamba3d.com/tutorials/ (EN)
https://www.rhino3d.com/download/Rhino/4.0/EssentialMathematics (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení na počítačích.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do digitálních modelů a jejich možné aplikace
2. Sestavení základního modelu, import dat a jejich manipulace
3. Základní strukturální modely a jejich aplikace
4. Pokročilé metody modelování, definice digitálního a parametrického modelu
5. Úvod do skořepin a kontinuálních struktur, analýza a optimalizace
6. Úvod do optimalizace digitálního modelu pomocí genetických algoritmů
7. Komplexní metody optimalizace pomocí Cross section optimalizace
8. Komplexní metody optimalizace pomocí BESO optimalizace
9. Vizualizace dat a jejich další interpretace
10. Aplikace digitálního modelu na vlastní projekt
11. Rozvinutí možností optimalizace a úprav vlastního projektu
12. Aplikace optimalizace pomocí genetických algoritmů na vlastní projekt a vizualizace dat
13. Závěrečná prezentace seminárních prací

Cíl

Rozšíření kompetencí a znalostí architekta v navrhování staveb s ohledem na jejich strukturální performanci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních, odevzdání seminární práce formou závěrečné prezentace a pdf a účast na dvou průběžných kritikách.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor