Detail předmětu

Rekonverze uvolněných industriálních objektů

FA-RIO-KAk. rok: 2020/2021

Semináře jsou zaměřeny na zhodnocení industriálního dědictví a způsoby jeho zachování.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Doporučená nebo povinná literatura

Helena Zemánková : Tvořit ve vytvořeném (CS)
Vestiges of Industry : Twelve Sites at Risk ( výzkumné centrum průmyslového dědictví VUT ) (EN)
Philippe Simon : Additions d´Architecture (FR)
Pholippe Simon : Rehabilitation et Reconversion a Paris (FR)
Reichen et Robert : Architectures Contextuelles (FR)
IBA´99 Finale - Internationale Bauausstellung Enscher Park (DE)
René Jullian : Tony Garnier Constructeur et Utopiste (FR)
Industrial Patrimony - časopis T.I.C.C.I.H. (FR)

Způsob a kritéria hodnocení

Bude hodnocena seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Průmyslová archeologie
2. Ochrana, způsoby a kritéria zachování průmyslového dědictví
3. Metoda konverze uvolněných industriálních areálů a technických objektů
4. Textilky v Manchesteru a budoucnost opuštěných textilních továren v Brně
5. Nové funkční využití opuštěných továren v severním regionu Francie – demografické operace a sociální politika
6. Konverze objektů – nejen funkční, ale i architektonická proměna
7. Fakulty architektury a výtvarných umění v opuštěných továrnách
8. Revitalizace opuštěných výrobních území, operace urbanistická
9. Industriální objekty – předmět památkové péče
10. Příklady realizací konverze francouzského ateliéru Reichen + Robert
11. Příklady realizací konverzí italských architektů
12. Nové funkční využití jednotlivých objektů – cementárny, ocelárny, těžební areály, cukrovary
13. Industriální turistika, Emscher Park

Cíl

Cílem je připravit mladou generaci k práci na zachování významných areálů a objektů z období industrializace a jejich opětovném začlenění pomocí nových funkcí do struktury našich historických sídel. Náplň cvičení je zdůvodněna potřebami praxe, kdy architekt musí zvládnout nejen návrh novostavby „na zelené louce“, ale také umět tvůrčím způsobem navázat soudobými prostředky na dědictví minulosti pomocí nového využití chátrajících objektů v industriálních zónách, které se mnohdy nacházejí v těsné blízkosti historických center (brownfields).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních a na workshopu, grafické a textové zpracování výsledků workshopu.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor