Detail předmětu

Navrhování staveb 5 – průmyslové stavby

FA-NS5-KAk. rok: 2020/2021

Soubor předmětů navrhování staveb je zaměřen na získání znalostí provozních, funkčních a prostorových vazeb potřebných pro navrhování různých typologických druhů staveb včetně základních normativních požadavků. Znalosti získané v rámci těchto předmětů jsou následně využívány v ateliérové výuce. Předmět navrhování staveb 3 rozšiřuje znalosti studentů zejména v oblasti speciálních staveb a areálů pro průmyslovou výrobu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

– Znalost navrhování průmyslových staveb od širších územních souvislostí přes zastavovací plán průmyslového závodu, návrh průmyslového objektu až po pracovní prostředí a interiér výrobní budovy.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert: Navrhování staveb. (CS)
Kovařík a kol.: Průmyslové stavby. (CS)
Bartek a kol.: Průmyslové stavby. (CS)
Nový: Interier průmyslových staveb. (CS)
Nový: Průmysl a životní prostředí. (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V jednotlivých tematických okruzích jsou teoretické znalosti získané formou přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na základě závěrečného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj průmyslové architektury
2. Průmysl a územní plánování
3. Zastavovací plán průmyslového závodu
4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu
5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě
6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními
7. Skladování v průmyslu
8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě
9. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb
10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů
11. Průmysl a životní prostředí
12. Průmyslová architektura – inspirace ostatních stavebních druhů
13. Aktuální téma

Cíl

Získat komplexní vědomosti o principech navrhování, možnostech a limitech návrhu speciálních staveb a areálů pro průmyslovou výrobu – od širších územních vztahů přes výrobní závod, výrobní objekt až po pracovní prostředí a průmyslový interiér.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor