Detail předmětu

CNC Machining / Robots in Artistic Practice

FaVU-CNCAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na představení možností využití průmyslových robotů (nejen) v prostorové umělecké tvorbě. Seznamuje studenty s 3D obráběním a jeho možnostmi, bezpečností práce na robotizovaném pracovišti, programováním robota, přípravou 3D modelu k obrábění, importem modelu do programu Autodesk PowerMill, generováním NC drah, simulací a úpravou pohybu robota, přípravou robota k práci, volbou a přípravou materiálu k obrábění. Kurz zahrnuje praktická cvičení z 3D obrábění.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají orientaci (základní teoretické, technologické znalosti) v dané problematice. Po absolvování kurzu budou schopni odhadnout vhodný postup při strojové výrobě specifických objektů, připravit podkladuy pro realizaci, vhodně zvolit frézovací strategie v programu pro 3D obrábění, samostatně pracovat s robotem a s programy pro 3D obrábění.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s osobním počítačem, schopnost orientace ve virtuálním prostoru, trpělivost a zájem o 3D technologie. Vítána je zkušenost s 3D programy (3D Max, Maya, Rhinoceros 3D, SolidWorks apod.).

Literatura

https://www.robotsinarchitecture.org/ (EN)
https://www.digital-handmade.com/ (EN)
Willmann, J.; Block, P.; Hutter, M.; Byrne, K.; Schork, T. (eds.). Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design 2018. Springer, 2018. (EN)
Labaco, Ron. Out of Hand. Materializing the Postdigital. Black Dog Publishing, 2013. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky seznamujícími s teoretickými a metodickými základy, na které navazuje instruktáž, praktická cvičení vedoucí k osvojení dovedností. Při cvičeních budou úkoly obvykle zadávány jako skupinové.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen za docházku a plnění průběžně zadávaných úkolů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1) Seznámení s robotickým pracovištěm FaVU VUT v Brně. Komponenty, parametry, bezpečnost práce, materiály, ukázky realizovaných projektů.
2) Možnosti robotické ruky.
3) Ruční ovládání a programování robota.
4) Kresba robotem.
5) Umělci CNC frézy.
6) Úvod do problematiky frézování, kinematika strojů, frézovací metody.
7) Základní principy frézování na robotu, příprava modelu.
8) Seznámení se softwarem, import modelu, úprava.
9) Nastavení simulačních parametrů (v programu...).
10) Simulace obrábění a úprava pohybu robota.
11) 3D robotické obrábění – realizace projektů.

Cíl

Kurz má seznámit studenty s technologií 3D robotického obrábění a s možnostmi jejího využití k tvorbě prostorových objektů. Studenti by si měli na základě přednášek a praktických cvičení osvojit potřebné dovednosti pro samostatnou práci v oblasti robotického obrábění a rozšířit tak své znalosti o využití další technologie v moderní (nejen) sochařské tvorbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná - účast alespoň 80 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor