Detail předmětu

Architektura 21. století 2

FA-XX2-TAk. rok: 2020/2021

Ambicí předmětu je seznámit studenty s českou i světovou architekturou 21. století prostřednictvím přednášek a exkurzí vybraných staveb. Vzhledem k tematice předmětu a převládající formě výuky (exkurze) je obsah předmětu různý v každém vyučovaném semestru.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Doporučená nebo povinná literatura

DAVIES, Colin. A New History of Modern Architecture. London: Laurence King Publishing 2017 (EN)
FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A ctitical History. London: Thames and Hudson, 2007 (EN)
CURTIS, William J R. Modern Architecture since 1900, London: Phaidon 1996 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Na tematicky zaměřené přednášky navazují exkurze po vybraných stavbách současné architektury – vícedenní exkurze v konkrétní evropské zemi a jednodenní exkurze v rámci ČR. Vybrané exkurze se meziročně neopakují.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen na základě odevzdané seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Přednášky zaměřené na vybraný směr, autora nebo soubor staveb
II. Exkurze po současné architektuře ve vybrané evropské zemi
III. Jednotlivé cesty po vybraných stavbách současných autorů

Cíl

Cílem předmětu je orientace studentů v nejvýznamnějších směrech a tvůrcích architektury 21. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se účastní exkurzí, ze kterých zpracuje seminární práci obsahující text na zadané téma (stavba apod.) a kresebné vyjádření.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor