Detail předmětu

Cesty k post-umělecké praxi 1

FaVU-CESTY1Ak. rok: 2020/2021

Kurz představí studentům vybrané teorie post-umění, uživatelského obratu v umění a přiblíží také koncept „uměleckého koeficientu“ a jiných nebinárních nástrojů nahlížení na ne/uměleckou tvorbu. Studenti se seznámí s příklady existujících projektů s dvojitou ontologií (v umění a paralelně mimo něj) nebo příklady hybridní praxe. V rozšířeném poli, které můžeme nazývat post-uměním, je úspěchem hlavně dlouhodobě (materiálně, duševně, environmentálně) udržitelná, neodcizená a tvořivá praxe, která není cele ve vleku proměnlivé poptávky na trhu s uměním. Přiznaně kolektivní charakter a vícezdrojové financování, vlastní většině post-uměleckých projektů, a rezervovaný postoj k úzké specializaci odpovídá přiměřeně dnešní situaci masifikovaného uměleckého školství, finanční recesi, ale také současné demokratizované kulturní produkci. Kurz je koncipován tak, aby promlouval k studentům všech oborů, včetně tzv. tradičních médií.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurz si klade za cíl přispět k zmírnění některých zúskostňujících nebo stereotypních představ o umění, talentu, kreativitě, odříkání, slávě, úspěchu a užitečnosti vlastní tvorby, a to především skrze rozvoj kritického myšlení, diskurzivní analýzu a vybrané příklady z praxe tzv. post umění a praktické workshopy. Zároveň kurz vybízí k zvědomění vztahu studentů k uměleckému vzdělání a uplatnění po završení formálního studia.

Prerekvizity

Kurz nevyžaduje žádné specifické znalosti a dovednosti. Zkušenost s vlastní tvorbou a otevřenost kritickému myšlení společně se znalostí anglického jazyka je vítána.

Literatura

Wright, Stephen. Towards a Lexicon of Usership. Eindhoven: Van Abbemuseum, 2013, ISBN: 9490757144
Sholette, Gregory. Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture. London: Pluto Press, 2010, ISBN: 9780745327532
Graeber, David. Fragmenty anarchistické antropologie. Praha: Tranzit.cz, 2013, ISBN: 978-80-87259-19-1
Hedva, Johana, Komanická, Daniela, Lazard, Carolyn, Patsavas, Alyson. Iné telá.txt. Bratislava: Apart, Praha: Display, 2018, ISBN: 978-80-971569-1-6
Bey, Hakim. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit.cz, 2004, ISBN: 80-903452-1-2
Holloway, John. V kapitalismu – Proti kapitalismu – Za hranice kapitalismu. Praha: Neklid, 2019, ISBN: 978-80-907562-1-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, projekce, facilitované diskuze a praktická cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: Aktivní účast ve výuce nebo předložení úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyčujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kurz je složen ze vstupních přednášek k jednotlivým tématům, viz níže, a facilitovaných diskuzí se studenty nad klíčovými koncepty a texty. Přednášky a diskuze jsou doplňovány o praktická cvičení, projekce a setkání s hosty.

Osnova:
1. Úvod: Konec umění? V čem nám může pomoci předpona post- a co naopak zakrývá.
2. Unlearning, Deschooling: Co je třeba se o umění odnaučit (v uměleckém vzdělávání)?
3. Uživatelský obrat v umění. Z umělce iniciátor a z diváka uživatel. Reverzní ready-made.
4. Jedno univerzální umění nebo umění v množném čísle? Umělecká autonomie nebo koeficient umění? Subkultury.
5. Neúspěch a frustrace v umění. Je většina studentů uměleckých škol „větvemi“, které v podobě hnízda chrání dvě nebo tři nadějná „vajíčka“ budoucích dravců? „Druhá kariéra“, „luxus umění“ a třídní dělení. Host: Isabella Grosseová.
6. Zpomalení. Umělec v post praxi, stávky v umění, tyranie kreativity a diktatura výkonu. Host: Radim Labuda.

Cíl

Smyslem kurzu je snížit nejistotu studentů, pramenící ze zastaralého, hluboce zakořeněného rozlišování na Umělce vs. amatéry, „vysoké“ vs. „užité“ umění atd. Měl by také zproblematizovat výhradní zaměření na úspěch v oboru, měřený převážně skrze vyčíslitelný úspěch na (konzervativně pojímaném) trhu s uměním a reputaci skrze výčet výstav v „kamenných“ institucích. Kurz by měl vést k přemyšlení zažité představy o uplatnění, úspěchu a „fungování“ studenta, ale hlavně absolventa vysoké umělecké školy a nabídnout široké spektrum alternativ, jak být s uměním v naplňujícím vztahu mimo kategorie, jako je vítěz a poražený.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85%. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor