Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-STL)

FSI-ODSAk. rok: 2020/2021

V rámci předmětu mají studenti za úkol řešit samostatně teoreticky a konstrukčně letoun nebo jeho část podle zadání diplomového projektu. V rámci předmětu musí připravit téze diplomového projektu, vazby na stavební předpisy a normy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání praktických znalostí a pokynů pro zpracování technických zpráv, protokolů, publikací.

Prerekvizity

Základní konstrukční znalosti a znalost pevnostních výpočtů leteckých konstrukcí.

Doporučená nebo povinná literatura

Boldiš P.: Bibliogafické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (010197) (CS)
Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
Daněk, V.: Projektování letadel, Brno 1991. (CS)
Folowing instructions of diploma work controller.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních.
Další podmínkou pro zápočet je předložení tézí diplomového projektu a ústní pohovor na téma zadaného diplomového
projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je stanovit obecné zásady vypracování diplomovéo projektu a jejich aplikace na konkrétní zadání diplomového projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná a účast (minimálně 80 %) je kontrolována třídní knihou. Oddůvodněná neúčast může být nahrazena individuálními konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální dle konkrétního zadání diplomového projektu.