Detail předmětu

Technological projecting and logistic

FEKT-XPA-PSVAk. rok: 2020/2021

The course is dedicated to the innovation process, the various stages of design, modeling of production systems, project preparation, methodology, project design and project planning. Students will become familiar with ERP (enterprise resource planning), process design, manufacturing diagrams, designs devices. Other concepts are supply logistics, material handling, logistics tools and technologies. A large part is devoted to the design and manufacture of pre-fabrication, assembly design, method ALB (Assembly line balancing). Feasibility studies, including economic evaluation.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

The student of Technological projecting and logistics (NTPL) is able to:
- develop and implement a project of using the software MS Project.
- explain and optimize the logistics business.
- describe ISO 14000, EMAS, related standards and their application in business.
- design innovation and new solutions for production.
- create production projects.
- prepare detailed documentation required for the project, including economic evaluation.

Prerekvizity

The subject knowledge on the Bachelor´s degree level is requested.

Doporučená nebo povinná literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Způsob a kritéria hodnocení

Practice attendance is obligatory
Final exam:
seminary task - max. 20p
final exam - max 80p
Requirements for successful completion of the subject can be specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.
The exam will take place remotely via MS Teams

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Technological design, structure and organization of the production company,
production costs, the use of queuing theory in technological design.
Introduction, teamwork, project management, S - curve.
Basis for project management, basic stages of the life cycle of the project, the principles of project preparation, evaluation and validation of the project (FS) The integration of project management into the organizational structure of the methods used in project management.
Entering seminar, work Logframe. Queuing theory (the theory of queues).
The procedure for processing technology project, preliminary (pre-capacitive) calculations
number of workers and business areas of the buildings, the final capacity calculations.
Preliminary calculations, the final capacity calculations.
Equipment design, cost of operation, production layout
production line
Machine coupling. Assessment of costs.
Product lead time and production lead time calculation of normative benefits for part • gradual method of transmission products • parallel method of transmission products • Logistics production line and its objectives
Kaizen, Design warehouse.
Supply logistics, production logistics, distribution logistics, controlling, logistics, warehousing and storage.
Designing assembly, ALB method.
Design by plants - production and maintenance of tools and products - Interaction design maintenance of technological equipment Designing work environment
Draft stock.
Design of assembly
Deployment of technological equipment and
Feasibility Study (FS Feasibility Study)
The essence of project planning project planning material content of the planning process, procedure planning system of project objectives, project activities structured decomposition Decomposition of the organizational structure of the project responsibility matrix Time Implementation Plans Project Planning Cost Planning Documentation risk planning process
MS Project
Envinronmentální aspects of technological designer ISO 14000, EMAS

Cíl

The aim of the course is to enlarge the knowledge necessary for projecting electrotechnical production, the knowledge of logistics and fundamentals of project proceedings including the study of feasibility.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
    specializace BPA-PSA , libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

eLearning