Detail předmětu

Projekt ME

FAST-NIB020Ak. rok: 2020/2021

Předmět má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Specializuje se na koordinaci technického vybavení v koncepci využití území sídel, navrhování a realizaci staveb městského inženýrství, jejich správu a provoz, řešení dopravní infrastruktury, inženýrských sítí v sídlech a intravilánech, ochranu před povodněmi a další.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru městské inženýrství.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 17 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

480 hod., povinná

Vyučující / Lektor