Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

FAST-DYA005Ak. rok: 2020/2021

Student vypracuje dle zadané struktury abstrakt o své dosavadní práci na doktorské práci v akademické angličtině a zkonzultuje případné nedostatky s jazykovým konzultantem. Student ústně odprezentuje svou dosavadní práci na doktorské práci v akademické angličtině a zodpoví dotazy. V následné diskuzi student popíše své zkušenosti s účastí na zahraničních konferencích a seminářích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Schopnost číst odbornou literaturu ze svého oboru, napsat a přednést odbornou přednášku. Schopnost vést odborný dialog.

Prerekvizity

Znalost angličtiny minimálně na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a splněný zápočet z předmětu DY02 Konzultační výuka jazyka, ve kterém student nastuduje odbornou slovní zásobu z publikace vážící se k jeho doktorké práci a odevzdá psané úlohy: anglicko-český glosář a shrnutí odborné publikace a její provázanost se studentovou doktorskou prací. Znalosti akademického jazyka potřebného pro psaní akademických článků a prezentování lze získat v předmětech Jak psát vědecké články a příspěvky (BYA11) a Academic Skills (BYA12).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Student se ke zkoušce prihlásí emailem k vyučujícímu, u kterého absolvoval předmět Konzultační výuka cizího jazyka (DY02). Student vypracuje abstrakt své dosavadní práce na doktorském projektu, zašle jej vyučujícímu emailem a domluví se na konzultaci. Termín zkoušky je vypsán individuálně po dohodě s vyučujícím. Zkouška je ústní a probíhá formou prezentace a dialogu.

Cíl

Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
 • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný