Detail předmětu

Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)

FAST-BYA002Ak. rok: 2020/2021

K předmětu (zkoušce) se vypisují podpůrné předměty od vstupní úrovně mírně pokročilých až do úrovně středně pokročilé Angličtina pro středně pokročilé I a Angličtina pro středně pokročilé II, ve kterých studenti v rámci semestrální výuky získají požadované znalosti a dovednosti k absolvování zkoušky.
Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá až 25 minut.
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti, jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma.
Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku BY51, prokáže jazykovou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni, na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce CEF, vypracovaného Radou Evropy.

Prerekvizity

Vstupní úroveň B1 dle Spol. evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Studenti by měli umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci a budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat. Měli by umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, zvládnout základní podmínkové věty, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování. Měli by umět používat: předpřítomný čas k vyjádření zážitků a také popisovat dlouhodobé a krátkodobé situace ze svého života, používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti v souvislosti s pravidly a chováním, pasivní formy k vyjádření procesů, původů a materiálů, budoucí tvary při předvídání a plánování akcí v budoucnosti a podmínkových vět k vyjádření budoucích situací a obecných teoretických možností.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

K absolvování předmětu pro studenty s nižší úrovní angličtiny než B1 vypisuje Kabinet jazyků Ústavu společenských věd doporučené volitelné předměty Angličtina pro středně pokročilé I a Angličtina pro středně pokročilé II se semestrální výukou.
Student se ke zkoušce BY002 registruje v intranetu k termínu zkoušky ve zkouškovém období.
Ohledně uznání předmětu viz Doplňující informace v kartě předmětu.

Cíl

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti magisterského studia dosáhli pokročilosti B1 podle stupnice CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe. Krátký přehled požadavků pro pokročilost B1 je uveden v Anotaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NPC-SIM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný