Detail předmětu

Vybrané statě ze zdravotechniky

FAST-NTB028Ak. rok: 2020/2021

Dimenzování potrubí vnitřních vodovodů podrobnou metodou. Teoretické základy práce čerpadel v hydraulických systémech. Využití čerpadel ve zdravotní technice - přehled systémů používaných v rámci zásobování budov vodou a přečerpání odpadních vod. Návrh čerpacích stanic a souvisejících zařízení.
Základní informace o systémech sprinklerových stabilních hasících zařízení.
Prohloubení znalostí o vsakovacích zařízeních a retenčních nádržích srážkových vod, využívání srážkových vod a ústředních systémů ohřívání vody v budovách. Přehled zařízení pro úpravu pitné vody. Problematika regulace teploty teplé vody. Odběrná plynová zařízení a plynové spotřebiče v budovách.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student prohloubí své poznatky z oboru zdravotně technických instalací.

Prerekvizity

Základy hydrauliky - proudění vody v tlakových potrubích, principy zásobování budov vodou a odvádění odpadních vod, základy zásobování budov teplou a plynem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Dimenzování potrubí podrobnou metodou, bilance potřeby vody a množství odpadních vod.
2. Úvod do čerpací techniky, hydraulické parametry čerpadel, dovolená sací výška čerpadel.
3. Charakteristiky čerpadla a spojení více čerpadel, charakteristiky potrubí, provozní parametry systémů čerpací techniky.
4. Čerpadla a automatické tlakové čerpací stanice ve zdravotní technice.
5. Určení velikosti přerušovací, tlakové a akumulační nádrže.
6. Automatické čerpací stanice odpadních vod.
7. Hospodaření se srážkovými vodami, vsakovací zařízení, retenční nádrže, využívání srážkových vod.
8. Ústřední ohřívání vody – zásobníkové, průtočné a smíšené, skladba systémů.
9. Ústřední ohřívání vody – návrh systémů.
10. Úprava pitné vody, možnosti regulace teploty teplé vody.
11. Umísťování plynových spotřebičů, plynová zařízení v kotelnách.
12. Odběrná plynová zařízení v budovách.
13. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení – účel, aplikace, základní soustavy.

Cíl

Rozšířit základní znalosti zdravotní techniky v oblastech čerpací techniky, sprinklerových hasících zařízení a ohřívání vody. Čerpací stanice pro zásobování budov vodou a přečerpací stanice odpadních vod, provádět související hydraulické výpočty a zpracovávat výkresovou dokumentaci, dále budou schopni efektivně navrhovat ústřední systémy ohřívání vody včetně tepelných výpočtů. Problematika sprinklerových hasících zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor