Detail předmětu

Technická zařízení budov 3

FAST-BTA003Ak. rok: 2020/2021

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky. Vlhký vzduch, jeho úpravy, vybrané fyzikální jevy. Tepelně vlhkostní zátěž budov. Přirozené větrání, druhy a aplikace. Vzduchotechnické systémy pro nucené větrání, vytápění a klimatizaci. Chlazení pro klimatizaci. Rekuperace tepla ve vzduchotechnice. Hluk ve vzduchotechnice a jeho útlum. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských a obytných stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o systémech větrání a klimatizace budov.

Prerekvizity

Tepelná technika, základy vytápění, zejména tepelně technické výpočty, princip dimenzování potrubních sítí- hydraulika, základy stavební akustiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky.
2. Tepelně vlhkostní zátěž budov.
3. Přirozené větrání, druhy a aplikace.
4. Proudění vzduchu v místnostech, distribuční prvky.
5. Části vzduchotechnických systémů pro úpravu a dopravu vzduchu.
6. Strojovny vzduchotechniky.
7. Vzduchové systémy klimatizace.
8. Vodní a chladivová klimatizace, systémy a jejich návrh.
9. Chlazení pro klimatizaci.
10. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických systémech.
11. Akustika ve vzduchotechnice, jeho útlum, návrh tlumicích elementů
12. Regulace VZT zařízení, aplikace vzduchotechnických systémů v průmyslu
13. Aplikace vzduchotechnických systémů ve stavbách pro ubytování, administrativních budovách, shromažďovacích prostorech, kuchyních.

Cíl

Základy vzduchotechniky. Tvorba vnitřního prostředí vzduchotechnikou. Energetické, ekologické a ekonomické aspekty vzduchotechniky budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor