Detail předmětu

Diplomový seminář (TZB)

FAST-NTA040Ak. rok: 2020/2021

Předmět obsahově navazuje na specializovaný seminář. Studenti dokončí návrhy zvolených technických opatření v návaznosti na výstupy získané modelováním formou experimentálního měření nebo počítačové simulace. Své návrhy zhodnotí vybraným způsobem: vypracováním certifikátu (environmentální) kvality budovy, vypracováním energetického auditu či posudku nebo zprávy facility managementu. Výstupy práce budou studenti skupinově prezentovat.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Znalosti z oborů navrhování pozemních staveb, navrhování systémů TZB, měření a regulace, energetický audit, inteligentní budovy, facility management, udržitelná výstavba.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor