Detail předmětu

Vybrané statě z betonových a zděných konstrukcí

FAST-BLA021Ak. rok: 2020/2021

Trendy vývoje zděných konstrukcí, základní materiály a konstrukční systémy zděných staveb. Způsoby namáhání zděných konstrukcí. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Znalosti o statickém přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů, statická analýza zesilování betonových a zděných konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Přehled a statické chování panelových soustav, dodatečné zásahy do nosných prvků panelových soustav. Moderní kompozitní konstrukce. Základy environmentálního navrhování konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Prerekvizity

Stavební mechanika, pružnost, zatížení a spolehlivost konstrukcí, základy navrhování betonových prvků a konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti.
2. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem. Mezní stav přetvoření.
3. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení zděných kleneb.
4. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí.
5. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování. Způsoby zesilování betonových konstrukcí. Způsoby zesilování zděných konstrukcí.
6. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva. Rekonstrukce základů.
7. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Použití lepených uhlíkových lamel.
8. Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Vliv požáru na únosnost konstrukcí. Hodnocení požární odolnosti, teploty betonu a výztuže při požáru.
9. Principy návrhu. Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru – návrh podle tabulek. Zjednodušené výpočtové metody a pokročilé výpočtové metody.
10. Vlastnosti zdiva při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik zdiva. Principy návrhu. Návrhové metody pro zděné konstrukce vystavené účinkům požáru.
11. Panelové soustavy, konstrukční řešení. Dílce a jejich styky. Rekonstrukce, sanace, nadstavby, zásahy do nosných prvků panelových soustav.
12. Moderní kompozitní konstrukce.
13. Základy environmentálního navrhování betonových a zděných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor