Detail předmětu

Energetické hodnocení budov (EVB)

FAST-BTA021Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základní přehled ve výpočtové metodice energetického hodnocení budov, certifikaci budov. Hodnocení energetické náročnosti budov z pohledu TZB a stavební části. Základní ekonomické výpočty úsporných opatření.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti potřebné k energetickému hodnocení budovy a vypracování jejího energetického certifikátu.

Prerekvizity

Energetické hodnocení budov, vytápění, vzduchotechnika, stavební fyzika, základy zdravotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled metod energetického hodnocení budov a certifikace budov.
2. Praktická aplikace základních metod hodnocení, PENB, energetický audit a energetický posudek ve stavebnictví.
3. Metodika energetického hodnocení a bilance systémů vytápění.
4. Metodika energetického hodnocení a bilance systémů větrání.
5. Metodika energetického hodnocení a bilance systémů přípravy teplé vody.
6. Metodika energetického hodnocení a bilance systémů osvětlení a chlazení.
7. Metody stanovení pomocné energie pro systémy a soustavy TZB.
8. Návrh energeticky úsporných opatření v PENB.
9. Ekonomické výpočty návratnosti úsporných opatření. Základy tvorby energetického managementu.
10. Problematika ekologie a ochrany životního prostředí v energetickém hodnocení budov.
11. Aplikace termografie při energetickém hodnocení budov, softwarové aplikace a pokročilé metody pro energetické hodnocení budov.

Cíl

Hodnocení budov z hlediska potřeby a spotřeby energie. Energetická klasifikace budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor