Detail předmětu

Obnovitelné a alternativní zdroje energie (EVB)

FAST-BTA018Ak. rok: 2020/2021

Problematika primárních a druhotných zdrojů energií, návaznost na energetické potřeby budov a systémy technických zařízení budov.
Obnovitelné zdroje energií a způsoby využití v budovách.
Systémy pro přeměny solární energie, geotermální energie, energie větru a vody.
Biomasa, pevná fytopaliva a jejich energetický význam.
Způsoby využití odpadního tepla v budovách.
Principy společné výroby tepla a elektřiny.
Vliv obnovitelných zdrojů na energetickou náročnost budov, základní hodnocení ekonomické efektivnosti.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení systémů techniky prostředí s obnovitelnými zdroji energií. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Prerekvizity

Znalost základních fyzikálních veličin, základní znalosti tepelné techniky, vytápění budov a vzduchotechniky v budovách

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Trvale udržitelný rozvoj a hlavní oblasti trvale udržitelné výstavby budov. Primární energetické zdroje, obnovitelné zdroje energií. Energetické systémy v budovách.
2. Základní způsoby energetických přeměn. Biomasa, fytomasa a výroba fytopaliv. Teorie spalování pevných paliv.
3. Kotelny na biomasu, skladování paliv.
4. Akumulace tepelné energie. Vícezdrojové tepelné soustavy.
5. Pasivní systémy využití solární energie v budovách. Aktivní solární systémy se vzduchem.
6. Aktivní solární systémy k výrobě tepla pro ohřev teplé vody, podporu vytápění, návrh a dimenzování.
7. Aktivní solární systémy pro ohřev bazénové vody pro vnější a vnitřní bazény, návrh a dimenzování.
8. Fotovoltaické ostrovní a hybridní solární systémy. Využití energie větru.
9. Nízkopotenciální zdroje tepla. Systémy s tepelnými čerpadly v oblasti TZB.
10. Návrh a dimenzování tepelných soustav s tepelnými čerpadly.
11. Principy společné výroby tepla a elektřiny z bioplynu a biomasy.
12. Využití odpadního tepla v systémech TZB.
13. Využití obnovitelných zdrojů a energetická náročnost budovy. Ekonomické a environmentální hodnocení zdrojů a energetických systémů budov.

Cíl

Primární energie, její zdroje a přeměny pro účely tvorby interního mikroklimatu budov. Obnovitelné zdroje energie a technické prostředky pro jejího využití v systémech techniky prostředí. Ekonomické a ekologické faktory přeměn energií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor