Detail předmětu

Hospodaření s vodou v budovách

FAST-BPA015Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vymezení základních pojmů z oboru vodního hospodářství.
Student získá znalosti o environmentálně vhodných řešeních hospodaření s pitnou vodou v budovách.
Student bude umět navrhnout zpětné využití srážkových vod v objektech, čistit odpadní vody a následně je využívat jako šedé vody v objektech.
Naučí se minimalizovat spotřebu vody v objektech a získá znalosti o ostrovních systémech z hlediska vodního hospodářství.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Prerekvizity

Stokovani

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, legislativa (zákon o vodách, o vodovodech a kanalizacích).
2. Rozdělení vod v budovách a způsoby jejich likvidace.
3. Zdroje pitné vody v budovách, druhy odpadních vod v budovách.
4. Uskladnění a následné využívání srážkové vody.
5. Filtrace a opětovné využívání srážkových a šedých vod.
6. Akumulační a drenážní systém pro srážkové vody, technická zařízení, zpomalování odtoku srážkových vod.
7. Vsakování dešťových vod (zemina, propustnost, …), výpočty, odpařování z vodní hladiny.
8. Zelené a modré střechy, vodní náměstí a akumulace vod.
9. Přírodní způsoby čištění odpadních vod, kořenové čistírny, výhody a nevýhody přírodních způsobů čištění.
10. Minimalizace spotřeby vody, využití srážkových vod k užitku, recyklace vody – využití šedých vod, recyklace tepla (energie šedých vod, výměníkové jednotky na rekuperaci odpadní vody).
11. Hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech.
12. Úsporné a ekologické hospodaření s vodou, řešení ostrovních systémů u objektů bez přístupu k VH infrastruktuře.
13. Stabilita mikroklimatu – voda, zeleň.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor