Detail předmětu

Akustika a denní osvětlení (EVB)

FAST-BHA027Ak. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na základní znalosti z pozemního stavitelství a zaměřuje se na problematiku akustiky a osvětlení. Výuka je rovnoměrně rozdělena na obě tyto disciplíny a ukazuje základní fyzikální principy obou odvětví.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Protokoly.

Prerekvizity

Základy pozemního stavitelství a fyziky - akustiky a optiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Akustika: Zvukové vlny, zvukové pole. Fyziologická akustika, základní pojmy, hladina hlasitosti a hlasitost.
2. Akustika: Měření zvuku, frekvenční pásmo, frekvenční pásmová analýza, posouzení hluku, hygienické normy.
3. Akustika: Venkovní akustika, útlum hluku.
4. Akustika: Vnitřní akustika, akustické pole, doba dozvuku.
5. Akustika: Absorbující konstrukce, membrány a oscilující desky, Helmholtzovy rezonátory.
6. Akustika: Neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
7. Akustika: Vzduchová neprůzvučnost, metody hodnocení, Wattersova metoda.
8. Akustika: Kročejová neprůzvučnost, metoda hodnocení kročejové neprůzvučnosti.
9. Denní osvětlení: Sluneční záření, oslunění, požadavky na proslunění budov.
10. Denní osvětlení: Světlo a fotometrie. Přehled metod hodnocení denního osvětlení v budovách, Daniljukovy nomogramy.
11. Denní osvětlení: Waldramúv diagram, BRS nomogramy, metody stanovení průměrného činitele denní osvětlenosti.
12. Denní osvětlení: Počítačové programy pro hodnocení denního osvětlení v budovách.
13. Denní osvětlení: Shrnutí, význam stavební akustiky a denního osvětlení i proslunění v procesu navrhování budov.

Cíl

Základy stavební akustiky, posouzení vlastností stavebních konstrukcí z hlediska požadavků na zvukovou a kročejovou neprůzvučnost, navrhování místností a jejich interiérových vybavení s ohledem na požadovanou dobu dozvuku, zhodnocení požadavků na vnitřní prostředí budov a řešení stavebních objektů ve vztahu k ochraně proti venkovnímu hluku.
Metody posuzování denního osvětlení a proslunění budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor