Detail předmětu

Základy geotechniky

FAST-BFA012Ak. rok: 2020/2021

Geotechnické inženýrství představuje nepostradatelnou součást moderního stavitelství. Předmětem činností v rámci tohoto odvětví je návrh založení staveb, podchycování stávajících staveb, zajištění stavebních jam a zářezů, zlepšování zemin, návrh podzemních staveb a mnohé další. Význam oboru dále roste se snahami o využívání geotechnických konstrukcí pro energetické účely. Předmět je složen ze dvou celků. V první části jsou prezentovány základní principy mechaniky zeminy důležité pro praktické aplikace. Závěr tohoto celku je věnován chování zemi při termomechanickém zatěžování. Druhá část předmětu je přehledem prvků speciálního zakládání staveb včetně energetických geotechnických konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Prerekvizity

Znalost matematiky a fyziky min. v rozsahu střední školy, základy stavební mechaniky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do mechaniky zemin a fyzikálně indexové vlastnosti.
2. Základy geomechaniky: napětí a přetvoření v zemině; Mohrovo zobrazení; princip efektivních napětí, mechanické chování materiálu – pružnost, plasticita, porušení; drénované, nedrénované podmínky.
3. Stlačitelnost zemin.
4. Časově závislé chování zemin, propustnost, konsolidace.
5. Smyková pevnost zemin.
6. Základy termodynamiky, přenos tepla zeminou.
7. Termomechanické chování zemin.
8. Úvod do speciálního zakládání staveb.
9. Plošné základy.
10. Hlubinné základy.
11. Pažení stavebních jam.
12. Energetické geotechnické konstrukce.
13. Termomechanické chování energetických geotechnických konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor