Detail předmětu

Nauka o budovách 2

FAST-CH014Ak. rok: 2020/2021

Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování občanských staveb podle jejich druhovosti. Požadavky na plochy místností, prostorové a provozní návaznosti, orientaci a jejich základní zařízení a vybavení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Náplň předmětu navazuje na obecnou typologii z Nauky o budovách I.
Bez jeho absolvování nelze navrhovat občanské stavby.Znalost konstrukcí zděných, monolitických, dřevěných a kovových. Znalost TZB a požární bezpečnosti staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavby pro přechodné ubytování I
2. Stavby pro přechodné ubytování II
3. Veřejné stravování
4. Školské stavby I - jesle, školky
5. Školské stavby II - základní a střední školy
6. Obchod a služby
7. Administrativní stavby
8. Parkování, garáže
9. Sportovní stavby
10. Knihovny
11. Muzea a galerie
12. Divadla, koncertní síně
13. Obřadní síně, sakrální stavby

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavby pro přechodné ubytování I
2. Stavby pro přechodné ubytování II
3. Veřejné stravování
4. Školské stavby I - jesle, školky
5. Školské stavby II - základní a střední školy
6. Obchod a služby
7. Administrativní stavby
8. Parkování, garáže
9. Sportovní stavby
10. Knihovny
11. Muzea a galerie
12. Divadla, koncertní síně
13. Obřadní síně, sakrální stavby

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání 1. - 13. týden:

Navrhněte veřejnou stavbu (výběr z témat):
administrativní budova + skladování
budovu pro přechodné ubytování (penzion, hotel, ubytovna…)
motel (bez čerpací stanice)
centrum volného času (sportovní, školicí, relaxační….)

Návrh bude zpracován jako architektonická studie a bude obsahovat:

průvodní zpráva
situace 1 : 200, 1 : 500
půdorysy objektu 1 : 100
řez 1 : 100
pohledy 1 : 100
axonometrie nebo perspektiva

U všech témat bude řešeno stravování. Formu stravování určí vedoucí práce.

V situaci navrhnout parkování a dále dle tématu relaxační plochy pro motoristy (pevně osazené stoly, lavice), dětská hřiště (pískoviště s prolézačkami, altánky apod.), odpadkové koše, venkovní osvětlení. Vhodně doplnit zelení.

Zaměřit se na plošné a provozní požadavky, volbu vhodného konstrukčního systému s odpovídajícími rozpony a výškami, dimenzování sociálního zařízení, bezbariérové přístupy do veřejné části objektu, zajímavé řešení tvarové a materiálové, fasády řešit barevně. Zohlednit informační systém, reklamu, poutače apod.