Detail předmětu

Jakost v obchodním podnikání

FP-OjopPAk. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá problematikou významu jakosti v obchodním podnikání a její úlohou na světovém trhu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základní tématická náplň přednášek je následující: Úvod – terminologie, vývoj kvality Národní politika podpory jakosti Smyčka kvality Základní metody řízení kvality Ochrana spotřebitele Spokojenost zákazníka Systémy řízení jakosti dle ISO 9000, TQM a EFQM Ekonomika jakosti Strategie jakosti podniku Certifikace Metody a techniky hodnocení výrobků Sebehodnocení v systémech jakosti Trendy ve vývoji kvality

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Řízení jakosti: Quality management. 4. vyd. Brno: Zdeněk Novotný. Studijní text pro studium BA Hons, 2007. ISBN 978-807-3550-738.
MIZUNO, S. Řízení jakosti. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-38-4.
VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada. Manažer, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.
FREHR, H. Total quality management: zlepšení kvality podnikání : příručka vedoucích sil. Brno: UNIS Publishing, 1995. ISBN 34-461-7135-5.
NENADÁL, J. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. V případě rozhodnutí o distanční formě platí bod 3.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. V případě rozhodnutí o distanční formě platí bod 3.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod – pojetí, vývoj kvality.
2. Smyčka kvality.
3. Úloha vedení v řízení kvality.
4. Základní metody řízení kvality.
5. Systém kvality dle ISO ř. 9000.
6. Systém kvality dle TQM.
7. Program nulového počtu chyb.
8. Přístup Six Sigma, Systém kvality dle EFQM, model CAF.
9. Ekonomika kvality.
10. Strategie kvality obchodní korporace.
11. Certifikace.
12. Spokojenost a loajalita zákazníků, Ochrana spotřebitele.
13. Trendy ve vývoji kvality.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy z oblasti jakosti zboží a služeb. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy firem k řízení, zabezpečování a zlepšování jakosti výrobků i firemních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning