Detail předmětu

Innovation management

FP-KimPAk. rok: 2020/2021

Hlavním cílem předmětu "Innovation Management" je seznámit studenty se základy životního cyklu inovací, vývojem a legislativními podmínkami pro zavádění inovací. Studenti získají poznatky, co je potřebné, aby podnik zahájil a aktivně realizoval inovace. Cílem předmětu je představit studentům inovační proces, včetně zkušeností z praxe, se zaměřením na možnosti financování inovací a hodnocení inovanční výkonnosti podniku.

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

BAPORIKAR, N.; BERBER, A.; BRÁS, F. et al. 2015. Innovation Management: In Research and Industry. Walter De Gruyter.
GERYBADZE, A.; HOMMEL, U.; REINERS, H. Innovation and international corporate growth. New York: Springer, vii, 2010. 452 s.
TROTT, P. Innovation Management & New Product Development, 5th ed.Trans-Atlantic Publications, Inc., 2011. 648 s. ISBN 978-027373656.
Inovační aktivity podniků v České republice v letech 201-2012. Praha: Český statistický úřad. Ročník 2014. ISBN 978-80-250-2706-6.
EUROPEAN, Commission. European Innovation Scoreboard 2017 [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_cs
GOFFIN, K.; MITCHELL, R. Innovation Management: Effective strategy and implementation. 3rd ed. Palgrave, 2017. 440 s. ISBN 978-1137373434.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základy životního cyklu inovací, vývojem a legislativními podmínkami pro zavádění inovací. Studenti získají poznatky, co je potřebné, aby podnik zahájil a aktivně realizoval inovace. Cílem předmětu je představit studentům inovační proces, včetně zkušeností z praxe, se zaměřením na možnosti financování inovací a hodnocení inovační výkonnosti podniku.
1. Význam inovací pro podnik a národní hospodářství. Typy inovací.
2. Inovace a podpora inovací v EU.
3. Inovace a podpora inovací v ČR. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru.
4. Inovační proces; bariéry inovačního procesu.
5. Management inovací, základní pojmy. Systémový přístup v managementu inovací.
6. Financování inovačního procesu. Financování z vlastních zdrojů. Financování z veřejných a komerčních zdrojů. Nefinanční podpora inovací.
7. Inovační strategie. Inovační organizace a kultura. Klasifikace strategií. Vybrané nástroje inovačních strategií (TOWS, Innovation Experience, Co working).
8. Fáze inovačního procesu. Inovační marketing. Tržní realizace inovací.
9. Inovační funkce. Organizace vnitropodnikové struktury. Inovační sítě.
10. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví.
11. Efektivnost inovací. Externí a interní faktory úspěšnosti inovace. Ekonomické a mimoekonomické dimenze měření úspěchu inovace
12. Měření inovační výkonnosti. Stanovení výkonnostních cílů. Finanční ukazatele měření inovační výkonnosti.
13. Nefinanční ukazatele měření inovační výkonnosti. Nedostatky měření inovační výkonnosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor