Detail předmětu

Regulované gramatiky a automaty

FIT-RGDAk. rok: 2020/2021

Předmět diskutuje regulované přepisování jako jedno z ústředních témat teoretické informatiky posledních let. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti regulovaných gramatik a automatů včetně jejich praktického využití. Získání a porozumění prezentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ

 • Regulované automaty a gramatiky: základní idea.
 • Gramatiky s regulovaným užitím pravidel.
 • Kontextově založené regulované gramatiky.
 • Gramatiky s algebraicky založenou regulací.
 • Redukce regulovaných gramatik.
 • Paralelní verze regulovaných gramatik.
 • Regulované konečné automaty.
 • Regulované zásobníkové automaty.
 • Hluboké zásobníkové automaty.
 • Skákající automaty.
 • Výsledky učení předmětu

  Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice v oblasti regulovaného přepisování a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

  Prerekvizity

  formalni jazyky

  Doporučená nebo povinná literatura

  copies of lectures
  ROZENBERG Grzegorz and SALOMAA Arto. Handbook of Formal Languages (https://www.springer.com/gp/book/9783642638633), Volumes 1-3. Springer, 1997
  MEDUNA Alexander and ZEMEK Petr. Regulated Grammars and Automata (http://www.fit.vutbr.cz/~meduna/pubs.php.en?id=10498). New York: Springer US, 2014. ISBN 978-1-4939-0368-9
  MEDUNA Alexander and SOUKUP Ondřej. Modern Language Models and Computation: Theory with Applications (https://www.fit.vut.cz/research/publication/11483/.en). New York: Springer US, 2017. ISBN 978-3-319-63099-1
  many very recent papers, scientific reports, and books

  Jazyk výuky

  čeština, angličtina

  Cíl

  Předat studentům podrobný přehled modelů a výsledků týkajících se regulovaného přepisování v rámci teoretické informatiky. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.

  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

  1. Vypracování dvou referátů během semestru:

  • Každý celkem 20 bodů, z toho 15 písemná část a 5 ústní část (prezentace).
  • Téma referátů musí být vztaženo k látce předmětu a schváleno garantem předmětu (prof. Meduna).
  • Po prezentaci bude možno stávající verzi referátu vylepšit a znovu odevzdat. Tato verze pak bude hodnocena.

  2. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek, každá za 30 bodů.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VTI-DR-4 doktorský

   obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program VTI-DR-4 doktorský

   obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program VTI-DR-4 doktorský

   obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program VTI-DR-4 doktorský

   obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  Typ (způsob) výuky

   

  Přednáška

  39 hod., nepovinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  1. Regulované formální modely: úvod a principy.
  2. Regulace gramatik založená na kontextu a na pravidlech.
  3. Regulované gramatiky: transformace, normální formy, vymazávání, omezené derivace.
  4. Rozšíření jazyků generovaných regulovanými gramatikami.
  5. Regulace gramatik založená na algebraických omezeních.
  6. Částečně a úplně paralelní regulované gramatiky.
  7. Regulované gramatické systémy.
  8. Multigenerativní gramatické systémy.
  9. Regulované automaty: principy.
  10. Automaty regulované řídicím jazykem.
  11. Skákající konečné automaty.
  12. Hluboké zásobníkové automaty.
  13. Aplikační perspektivy; shrnutí.

  Konzultace v kombinovaném studiu

  26 hod., nepovinná

  Vyučující / Lektor

  Projekt

  13 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  Dvě tematická práce o regulovaném přepisování.