Detail předmětu

Praktické paralelní programování

FIT-PPPAk. rok: 2020/2021

Předmět pokrývá architekturu i programování distribuovaných paralelních systémů s funkčním a datovým paralelismem. Nejdříve je pojednáno o teorii paralelních systémů a paralelizaci programů. Následně je detailně rozebrána architektura současných superpočítačových systémů, topologií propojovacích síta  směrovacích algoritmů. Dále jsou studovány paralelní a distribuované souborové systémy. Pokračuje výklad programování pro systémy se zasíláním zpráv ve standardizovaném rozhraní MPI. Následují ukázky základních profilovacích nástrojů pro paralelní aplikace a vyhodnocení získaných výkonnostních metrik. Předmět se dále věnuje základním programovým vzorům pro tvorbu paralelních aplikací a případovým studií z oblasti lineární algebry, řešení problémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi, N-Body systémům, a Monte-Carlo metodám. 

Výsledky učení předmětu

Přehled architektur současných superpočítačových systémů, jejich možností a budoucích trendů. Schopnost vyhodnotit efektivitu softwarových aplikací na daném výpočetním systému, identifikovat výkonnostní problémy a navrhnout jejich nápravu. Znalosti základních programových vzorů vysoce náročných aplikací. Praktické zkušenosti s prací na superpočítačích Anselm a Salomon.
Znalost možností a omezení paralelního zpracování, schopnost odhadnout výkonnost paralelních aplikací. Jazyková výbava pro komunikaci a synchronizaci procesů/vláken. Kompetence v technických a programových prostředcích pro náročné vědecké výpočty a simulace.

Prerekvizity

Von Neumannova architektura počítače, paměťová hierarchie, paměti cache a jejich organizace, programování v JSI a v C/C++. Dále znalosti z kurzů PRL a AVS.

Doporučená nebo povinná literatura

current PPT slides for lectures
http://mpitutorial.com/
http://www.cs.kent.edu/~jbaker/ParallelProg-Sp11/
Pacecho, P.: Introduction to Parallel Programming. Morgan Kaufman Publishers, 2011, 392 s., ISBN: 9780123742605
Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 856 s., ISBN: 9780123838728

Způsob a kritéria hodnocení

Vyhodnocení projektu v celkovém rozsahu 10 hodin, půlsemestrální písemka.
Podmínky zápočtu:
Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit se s architekturou distribuovaných superpočítačových systémů, jejich propojovacími sítěmi a úložištěm dat. Orientovat se v nabídce paralelních systémů, umět posoudit komunikační a výpočetní možnosti konkrétní architektury a predikovat výkonnost paralelních aplikací. Naučit se psát přenositelné programy pomocí standardizovaných rozhraní, jazyků a knihoven, zapisovat paralelismus a komunikaci procesů. Naučit se je prakticky používat a řešit problémy s využitím superpočítačů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Zameškaná cvičení je možné nahradit v individuálním termínu (nebo shlédnutím záznamů z MS Teams)
 • V poslední týdnu semestru budou probíhat náhradní cvičení
 • Pro získání bodů ze závěrečné semestrální zkoušky je nutné tuto zkoušku složit tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NHPC , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NEMB , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Ukazatele a zákony paralelního zpracování.
 2. Metodika tvorby paralelních programů.
 3. Knihovna MPI: Párové komunikace.
 4. Knihovna MPI: Kolektivní komunikace.
 5. Knihovna MPI: Komunikátory a topologie.
 6. Knihovna MPI: Datové typy.
 7. Knihovna MPI: Jednostranné komunikace.
 8. Distribuované souborové systémy a MPI-IO
 9. Knihovny pro paralelní vstup a výstup.
 10. Analýza výkonnosti paralelních aplikací.
 11. Případové studie paralelních aplikací (násobení matic, BLAS).
 12. Případové studie paralelních aplikací (Jacobi iterační metoda, metody konečných diferencí).
 13. Topologie propojovacích sítí, směrovací algoritmy, přepínání, řízení toku.

Cvičení na počítači

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. MPI: Point-to-point komunikace.
 2. MPI: Kolektivní komunikace.
 3. MPI: Komunikátory.
 4. MPI: Datové typy.
 5. MPI: Jednostranné komunikace
 6. MPI: vstup a výstup pomocí MPI-IO
 7. MPI: vstup a výstup pomocí HDF5
 8. Profilování a trasování

Projekt

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Vývoj paralelní program v MPI superpočítači.