Detail předmětu

Inteligentní systémy

FIT-SINAk. rok: 2020/2021

Inteligentní řídicí systémy. Hierarchické řízení, holonické a agentní systémy. Komunikační infrastruktura pro domotiku a průmyslovou automatizaci. PLC, aplikace softcomputingu. Komunikace subsystémů v rámci IoT. SCADA. Distribuované řídicí systémy. Inteligentní budovy a Smart Home. Smart Cities a inteligentní doprava. 

Okruhy otázek pro zkoušku:

 1. Základní principy CPS a inteligentního řízení.
 2. Modelování a programování řídicích systémů.
 3. PLC a SCADA.
 4. Distribuované řidicí systémy.
 5. Principy a architektury IoT, protokol MQTT.
 6. Rekonfigurovatelné systémy.
 7. Softcomputing v řízení, fuzzy regulátor.
 8. Reinforcement learning a adaptivní agent.
 9. Inteligentní budovy a technologie pro BAS.
 10. Inteligentní dopravní systémy.

Aktualizováno 2020.

Výsledky učení předmětu

Schopnost modelovat a navrhovat inteligentní (smart) systémy a jejich řízení s využitím soudobých postupů a technologií.
Studenti získají přehled o principech, architekturách  a metodách návrhu smart systémů různých typů za použití soudobých technologií.

Prerekvizity

Základy teorie systémů a simulace.
Jakékoliv případné další speciální znalosti mohu studenti využit při realizaci individuálního projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Cassandras, C. G.,  Lafortune, S.: Introduction to discrete event systems, Springer, 2008.
David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377
Mehta, B.R., Reddy, Y.J.: Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-12-800939-0
Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Způsob a kritéria hodnocení

 • Individuální projekt
 • Prezentace projektu

Podmínky zápočtu:
 • Minimálně 7 bodů za projekt.
 • U zkoušky se požaduje minimálně 30 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s principy, architekturami a metodami návrhu inteligentních řídicích systémů.
Předmět je vhodný pro studenty všech specializací, vyučovaných na FIT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NISY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod. Inteligentní a distribuované řídicí systémy a aplikace.
 2. Systémy a modely. Hierarchické řízení, holonické a agentní systémy.
 3. Prvky a architektury inteligentních a distribuovaných řídicích systémů, IoT.
 4. Komunikační infrastruktura pro domotiku a průmyslovou automatizaci.
 5. Komunikace subsystémů v rámci IIOT.
 6. PLC a SCADA. Programování PLC.
 7. Distribuované řídicí systémy (DCS). Návrh a programování DCS.
 8. Aplikace softcomputingu v řídicích systémech - fuzzy řízení, reinforcement learning. 
 9. Návrh distribuované řídicí aplikace, aplikace multiagentního přístupu.
 10. Inteligentní budovy a Smart Home.
 11. Smart cities a inteligentní doprava. 
 12. Případová studie.
 13. Shrnutí, závěr.

  Aktualizováno 2020.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Individuální projekt - realizace distribuovaného inteligentního řízení v simulovaném prostředí. Aplikační oblastí může být Smart Home, dopravní telematika, Smart Manufacturing apod.