Detail předmětu

Speciální lékařská a ekologická technika

FEKT-MALEAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje : principům a využití ultrazvuku, ionizujícího a neionizujícího záření, laserů, urychlených elektronů i protonů. Probírány jsou ultrazvuková chirurgie, vkv hypertermie a radiofrekvenční ablace, radioterapie urychlenými elektrony a protony, gama nůž, drtiče konkrementů ESWL i PEK. Dále aplikace laserů v lékařství, kardiopulmonální a renální mimotělní oběhy krve, systémy intervenční kardiologie, ventilační a anesteziologické systémy, defibrilátory, náhrady orgánů, protézy. Operační robot. Systémy biochemických a imunologických laboratoří.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen :
- vysvětlit základní zákony ultraakustiky,¨
- popsat jednotlivé způsoby výkonových aplikací ultrazvuku v chirurgii, ultrazvukový nůž,
- vysvětlit princip vkv ohřevu tkání a radiofrekvenční ablace,
- popsat funkci urychlovačů elektronů a hadronů,
- popsat funkci Leksellova gama nože,
- vysvětlit princip optického skalpelu,
- popsat princip a funkční bloky kardiopulmonálního mimotělního oběhu krve,
- popsat princip a funkční bloky hemodialyzačního monitoru,
- vysvětlit princip intervenční kardiologie,
- popsat jednotlivé typy funkčních protéz,
- popsat funkci operačního robota,
- vysvětlit principy aplikované v biochemických automatech,
- popsat funkci externího a implantabilního defibrilátoru.

Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět by měl být schopen :
- vysvětlit základní principy fyzikálních polí,
- ovládat základy fyzikální chemie,
- ovládat základní principy a zákony elektrotechniky,
- interpretovat základní jednotky fyzikálních veličin,
- ovládat základy biologie a fyziologie člověka,
- ovládat základy biochemie.
Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.Doporučená nebo povinná literatura

Bronzino J.D. et al.: The Biomedical Engineering Handbbok. Academic Press, San Diego 1988 (EN)
Kline et al.: Handbook of Biomedical engineering. Academic Press, San Diego 1988. (EN)
Rozman J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha 2006
Rozman J.: Terapeutická technika. VUT FEI, Brno, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 40 bodů za laboratorní cvičení - body student získá za 3 exkurse na klinická pracoviště a 1 laboratoř na ústavu,
až 60 bodů za ústní část zkoušky.
Zkouška je zaměřena na ověření základních vědomostí z principů ultrazvukových, vkv a radioterapeutických systémů, aplikací laserů, mimotělních oběhů, ventilačních systémů, protéz, defibrilátorů a biochemických automatů.
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy ultraakustiky a principy chirurgických aplikací ulktrazvuku.
2. VKV diatermie a hypertermie, radiofrekvenční ablace.
3. Radioterapie urychlenými elektrony a hadrony.
4. Gama nůž.
5. Drtiče konkrementů ESWL a PEK.
6. Aplikace laserů v lékařství.
7. Kardiopulmonální mimotělní oběh krve. Ventilační systémy.
8. Hemodialýza, hemofiltrace, plasmaferéza.
9. Intervenční kardiologie CARTO, NAVX.
10. Náhrady orgánů.
11. Operační roboty.
12. Externí a implantabilní defibrilátory.
13. Biochemické automaty.


Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o ultrazvukových chirurgických zařízeních, vkv diatermii a hypertermii, urychlovačích elektronů a hadronů, gama noži, drtičích konkrementů a laserech v lékařství. Dále jsou probírány mimotělní oběhy krve kardiopulmonální a renální, ventilační systémy, systémy intervenční kardiologie, defibrilátory, operační roboty, náhrady orgánů a biochemické automaty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění :
Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení nebo exkurse lze po dohodě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning