Detail předmětu

CISCO akademie 4 - CCNP

FEKT-XCA4Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpeční přepínačů.

Výsledky učení předmětu

Absolventi jsou schopni:
- konfigurovat L2 a L3 přepínače,
- vytvářet VLAN sítě.
- vhodně aplikuji STP a RSTP.
- vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP.
- napájet přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE.
- navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě.
- implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům.
Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-812 BCMSN.

Prerekvizity

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolvování předmětu Směrování v rozsáhlých sítích (CCNP1).

Doporučená nebo povinná literatura

Stewart B., Hucaby D., Morgan B., Lovering N., Ranjbar A., CCNP Official Exam Certification Library, Cisco Press; 5th edition (EN)
Veškeré studijní texty naleznete v Elearningu (www.vutbr.cz/elearning/ popřípadě www.netacad.com) (CS)
SIDHU INDER, Cisco umí obojí, Computer Press, 2011 (CS)
Hegenbart Jakub, Voráček Karel , Cisco VoIP Autorizovaný výukový průvodce, 2009 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Návrh IP sítí.
2. Konfigurace L3 přepínačů, sítě VLAN, trunky, agregace linek.
3. Protokol STP, RSTP, varianty MST a PVSTP+.
4. Pokročilá konfigurace STP.
5. Směrování mezi VLAN sítěmi, vícevrstevné přepínání, CEF.
6. Samostatná práce č. 1.
7. Redundantní spojení pomocí HSRP a GLBP.
8. Bezdrátové sítě. Konfigurace WLAN kontroleru.
9. Přenos hlasu v sítích. Klasifikace provozu IP telefonie.
10. Zabezpečení přepínačů.
11. Samostatná práce č. 2.
12. Dokonc(ení cvičení a modulových testů.
13. Praktická zkouška.
14. Závěrečný teoretický test.

Cíl

Cílem kurzu je naučit studenty Vytváření sítí s vícevrstevným přepínáním. Studenti si osvojí techniky jako jsou sítě VLAN, implementace protokolu STP a RSTP, zálohování zdrojů HSRP, GLBP, přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii, vytváření bezdrátových VLAN sítí a celkové zabezpečení přepínačů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning