Detail předmětu

Interaktivní elektronika

FEKT-MPC-INEAk. rok: 2020/2021

Seznámení s prostředím Pure Data (PD), využití existujících PD patchů, aplikace prostředí Pure Data při zpracování externích podnětů, tvorba komplexnějších hudebních interaktivních systémů v prostředí Pure Data, využití externích VST modulů, seznámení s komerčními řešeními pro interaktivní elektroniku, tvorba vlastního interaktivního díla.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- využít existující komplexní Pure Data "patche" (Live Builder, Loopool, RRadical),
- kategorizovat a využít v prostředí Pure Data externí podněty,
- využít abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy,
- využít komunikaci počítačovou sítí mezi systémy Pure Data a MAX/MSP.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy práce na PC a znalost principů hudební elektroniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Fränk Zimmer: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), ISBN: 3936000379, Wolke Verlagsges, 175 stran.
KAVAN, Jan. Pure Data: platforma pro tvorbu interaktivního díla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 8074600335, 234 stran. (CS)
Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music, online: http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm.
Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU, 2003, ISBN: 8073319012

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají charakter práce s programem Pure Data a realizace vlastních projektů v tomto programu. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled existujících komplexních Pure Data "patchů" s akcentací nejrozšířenějších (Live Builder, Loopool, RRadical)
2.-3. Práce s externími podněty a jejich kategorizace. Získávání různých druhů vstupů od vizuálních přes hudební či zvukové až po parametr času.
4.-5. Využití abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy.
6. Základy komunikace počítačovou sítí mezi systémy Pure Data a MAX/MSP.
7. Seznámení s prostředím GEM pro tvorbu interaktivní vizualizace na platformě PD.
8. Začlenění VST modulu do platformy Pure Data.
9.-10. Praktická cvičení směřující k lepšímu pochopení výměny informací mezi vnějším světem a interním prostorem systému Pure Data. Na jednoduchých příkladech demonstruje posluchač jakým způsobem dokáže transformovat externí podněty na hudbu.
11.-13. Vytvoření komplexní interaktivní kompozice zahrnující zvuk, obraz, prostor či pohyb.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím Pure Data a jeho využitím v oblasti interaktivní elektroniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné zpracovat individuální projekt v prostředí Pure Data. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning