Detail předmětu

Dějiny vokální hudby

FEKT-MPC-DVHAk. rok: 2020/2021

Vokální projevy v antice, vznik gregoriánského chorálu, počátky vícehlasu, druhy a žánry v období gotiky, renesance a manýrismu (mše, moteto, píseň, madrigal, chanson). Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská (opera benátská, římská, neapolská, druhy zábavné hudby) a duchovní (mše, kantáta, oratorium, pašije, moteto). Vokální hudba v období romantismu, její estetika v německých zemích. Vznik německé romantické písně, německé romantické opery a hudebního dramatu (Richard Wagner). Období pozdního romantismu (Richard Strauss, Gustav Mahler). Vokální hudba ve 20. století.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat doklady o vokálních projevech v antice,
- popsat formy gregoriánského chorálu a počátky vícehlasu,
- charakterizovat druhy a žánry hudby gotiky, renesance a manýrismu,
- charakterizovat druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská a duchovní,
- popsat dílo hlavních představitelů epoch vokální hudby.

Prerekvizity

Jsou požadovány všeobecné kultirní znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003.
CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha : Státní hudební vydavatelství , 1965.
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného hudebními ukázkami. Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Doklady o vokálních projevech v antice.
2.-3. Formy gregoriánského chorálu a počátky vícehlasu.
4.-6. Druhy a žánry hudby gotiky, renesance a manýrismu (mše, moteto, píseň, madrigal, chanson a další).
7.-9 Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská (vznik opery, opera benátská, římská, neapolská, druhy zábavné hudby)
10.-11. Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba duchovní (mše, kantáta, oratorium, pašije, moteto).
12.-13. Hlavní představitelé epoch vokální hudby.
14. Vývoj a peripetie vokální hudby jako integrální součásti romantismu a jeho estetiky v německých zemích.
15. Německý singspiel.
16. Zrod a vývoj německé romantické písně a sledování jejího vlivu na vývoj písně v evropské hudbě 19. století.
17. Zrod a vývoj německé romantické opery.
18.-19. Hudební drama - Richard Wagner a jeho vliv na evropskou hudební tvorbu.
20.-22. Pozdní romantismus: Richard Strauss, Gustav Mahler. ¨
23.-24.-Píseň s orchestrem, symfonie s vokální složkou.
25.-26. Opera a vokální druhy 20. století.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s dějinami evropské vokální hudby od antiky po období romantismu a ve 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 7 kreditů, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 7 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor