Detail předmětu

Desktop systémy Microsoft Windows

FEKT-XPC-MW1Ak. rok: 2020/2021

1. Úvod do administrace Windows
2. Úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy
3. Úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP
4. Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
5. Vzdálená správa a Remote Desktop
6. Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
7. Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
8. Ukázky skriptování administrativních úkolů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti desktop systémů Microsoft Windows.

Prerekvizity

Uživatelské ovládání Microsoft Windows.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně.

Osnovy výuky

1. Instalace a upgrade, migrace uživatelských dat.
2. Vytváření obrazů systému, správa virtuálních disků.
3. Správa a nasazování obrazů systému.
4. Nastavení sítě (protokoly IPv4 a IPv6, nástroje pro správu sítě, bezdrátové sítě).
5. Windows Firewall, vzdálená správa a kompatibilita aplikací.
6. Sdílení a zabezpečení zdrojů (sdílení souborů a tiskáren, soubory offline, NTFS oprávnění, EFS, BitLocker).
7. Půlsemestrální test.
8. Autentizace a autorizace, řízení uživatelských účtů (UAC), omezování aplikací.
9. Správa zařízení, disků a napájení.
10. Monitorování a výkon, WMI.
11. Zálohování a obnova dat.
12. BranchCache, DirectAccess a VPN spojení.
13. Windows Update a Internet Explorer.

Učební cíle

Získat podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií Windows i počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft Certified Professional (MCP) na desktop systémy.

Základní literatura

Windows Internals, Part 1, 6th Edition - Mark E. Russinovich, David A. Solomon, Alex Ionescu, Microsoft Press (CS)
Windows Internals, Part 2, 6th Edition - Mark E. Russinovich, David A. Solomon, Alex Ionescu, Microsoft Press (CS)
Windows 7 resource kit - Mitch Tulloch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt, Ed Wilson, and the Windows 7 Team at Microsoft,ISBN 9780735627000

Doporučená literatura

Exam Ref 70-698 Installing and Configuring Windows 10 with Practice Test, Microsoft Press (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Instalace a upgrade, migrace uživatelských dat.
2. Vytváření obrazů systému, správa virtuálních disků.
3. Správa a nasazování obrazů systému.
4. Nastavení sítě (protokoly IPv4 a IPv6, nástroje pro správu sítě, bezdrátové sítě).
5. Windows Firewall, vzdálená správa a kompatibilita aplikací.
6. Sdílení a zabezpečení zdrojů (sdílení souborů a tiskáren, soubory offline, NTFS oprávnění, EFS, BitLocker).
7. Půlsemestrální test.
8. Autentizace a autorizace, řízení uživatelských účtů (UAC), omezování aplikací.
9. Správa zařízení, disků a napájení.
10. Monitorování a výkon, WMI.
11. Zálohování a obnova dat.
12. BranchCache, DirectAccess a VPN spojení.
13. Windows Update a Internet Explorer.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Instalace Windows XP Professional, instalace pomocí RIS, použitím Systém Preparation Tool, tvorba instalačních souborů pro automatickou instalaci.
2. Upgrade z předchozích verzí Windows na Windows XP Professional, aplikace update balíčků, service packu, příprava počítače na splnění podmínek pro upgrade, instalace service packů, řešení problémů s instalací.
3. Implementace a správa prostředí: monitorování, správa a řešení problémů přístupu k souborům a složkám, správa a řešení problémů přístupu ke sdíleným složkám, připojení k lokálním a síťovým tiskárnám, konfigurace a správa souborového systému
4. Implementace, správa a řešení problémů hardwarových zařízení a ovladačů: diskových, zobrazovacích a vstup-výstupních zařízení. Problematika přenosných počítačů: konfigurace a správa APM. Aktualizace ovladačů. Monitorování a konfigurace víceprocesorových jednotek. Instalace, konfigurace a řešení problémů síťových adaptérů.
5. Výkon systémů a spolehlivost: konfigurace a řešení problémů s podpisy ovladačů, konfigurace a správa Plánovače úloh, použití a synchronizace offline souborů. Optimalizace a řešení problémů s výkonem W2k: paměť, využití procesoru, výkon disků, sítě a aplikací. Správa hardwarových profilů. Obnovení stavu systému, systémových a uživatelských dat: zálohování a obnova použitím Windows Backup, obnova systému použitím Safe Mode. Obnova systémových a uživatelských souborů použitím Recovery Console.
6. Konfigurace pracovní plochy: konfigurace a správa uživatelských profilů, konfigurace vícejazyčné podpory, správa aplikací použitím baličků Windows Installer, konfigurace nastavení pracovní plochy, podpora faxu a dostupnost služeb.
7. Implementace a správa síťových protokolů a služeb: konfigurace TCP/IP protokolu, připojení počítačů použitím dial-up, VPN připojení, připojení na RAS, připojení k Internetu použitím dial-up spojení, nastavení sdílení připojení k Internetu.
8. Implementace a správa zabezpečení: šifrování dat na disku použitím EFS, implementace a správa politiky lokálního zabezpečení a lokálních uživatelských účtů. Nastavení monitorování aktivit, uživatelských účtů a politiky účtů. Tvorba a správa lokálních uživatelů a skupin. Implementace konfigurace a správa uživatelských oprávnění. Konfigurace lokální autentifikace lokálního uživatele: lokální a doménový uživatel. Konfigurace zabezpečení.