Detail předmětu

The Purpose Of Art Now?

FaVU-1POA-ZAk. rok: 2020/2021


Kurs se bude zabývat současnou filosofií umění na pozadí teorie médií, sociologie a estetiky. Důraz v kurzu bude kladen na postmoderní přístup k problematice, polovina kurzu bude věnována teoriím konzumní kultury a teorii simulaker Jeana Budrillarda, umění mizení a mizení estetiky Paula Virilia (včetně jeho teorie rychlosti jako ovládajícího hybatele současné společnosti), dále si budeme klást otázku poslání umění v dnešní době a rovněž otázku, zdali jeho historická role nebyla již naplněna. Zabrousíme rovněž do otázky etiky v umění. Pojem umění předpokládá, že vše, co je uměním, je etické, nicméně cílem tohoto kurzu bude poukázat na sporné příklady a rozpory. Budeme se rovněž zabývat otázkou, co je hnacím motorem pro vytváření a prosazování (i finančního podporování) umění společností a jejími elitami. Každá hodina bude věnována jedné knize.

Výsledky učení předmětu

Průběžné testy ze čtiva, aktivní účast na seminářích.

Prerekvizity

Student buď musí a) mít absolvovanou angličtinu Upper-Intermediate nižší na FaVU nebo b) disponovat FCE, CAE či TOEFLem c)nebo prokázat dostatečnou úroveň svých znalostí na základě pohovoru s garantkou kursu B. Lungovou

Doporučená nebo povinná literatura

Sholette, Gregory. Dark Matter.
Enqist, Anika, et al. Work, work, work. A Reader on Art and Labor
Efland, A. D. A History of Art Education.
Heiser, Jörg. All Of Sudden.
Becker, H. Art Worlds.
Alpers, S. Rembrandt's Enterprise.
Zorloni, A. The Economy of Contemporary Art Market.
McAndrew, C. Fine Art and High Finance.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Semininární forma - každou hodinu test ze zadaného čtiva 45 min, následná diskuse 45 min.

Způsob a kritéria hodnocení

Známkou bude průměr skóre z testů psaných v průběhu semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Paul Virilio:
- Art and Fear.
- Art As Far as the Eye Can See
- Speed and Politics
- Vision Machine
Jean Baudrillard: - Consumer Culture
- Symbolic Exchange and Death
- Art and Artefact
Hans Belting: Konec dějin umění/(The End of Art History)
Arthur C. Danto: After the End of Art
Georges Duby: Věk katedrál/(The Age of Catedrals)
Jullian Stallabras: High Art Lite: The Rise and Fall of Young British Art.
John Berger: Jak se dívat na obrazy/ (Ways of Seeing)

Cíl

Zdokonalování kritického a skepticko-analytického uvažování o problémech spojených s rolí umění v současné kultuře, rolí institucí a trhu; nastudování dané literatury; zdokonalování se v kritickém a tvůrčím vyjadřování, uvažování a argumentaci, a to jak v psaném, tak v ústním projevu - to vše v angličtině

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Seminář: povoleny jsou dvě absence za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor