Detail předmětu

Junk Space

FaVU-JSAk. rok: 2020/2021

Junkspace zavedl do architektonického diskurzu na začátku tohoto století Rem Koolhaas. Termín se ujal nejen ve slovníku architektů, a to z toho důvodu, že v metaforické rovině označuje místa, která v člověkem vytvářeném prostředí ztratila svůj význam, svoji charakteristiku a vzpírají se myšlenkovému uchopení. Koolhaasova reflexe je příbuzná úvahám Marca Augéna, který toto homogenizované, neuchopitelné prostředí nazývá ne-místa. Ne-místa bere jako opozitum vůči v tradičním pojetí vnímanému místu, které na sebe bere všechny neduhy a provází námi žitou supermodernitu. Ne-místy jsou letiště, supermarkety, dálnice nebo řetězce mezinárodních hotelů. Jsou to místa cirkulace, komunikace a konzumu, která nepotřebují žádnou historii, žádnou identitu. Jejich kvalitou je to, že jeho uživatelům zprostředkovávají iluzi, že jsou součástí velkého globálního projektu.

Živost Koolhaasova termínu junkspace je dána také tím, že se stal součástí kritiky apatie architektů, kteří se vzdali možnosti být aktivními tvůrci nových idejí a naproti tomu ochotně spolupracují na realizaci velkého globálního projektu. Architektura je hnána k zodpovědnosti nejen, že se nedokáže vyjadřovat ke složitosti světa, ale bohužel neobstojí ani v případě, kdy má řešit jen nepatrné drobnosti globálního projektu v podobě letištních hal nebo dálničních křižovatek. Je tedy otázkou, zda náprava prostorového balastu může přijít díky kritičtějšímu přístupu architektů. Není účinnějším prostředkem pro znovuobjevení identity a významu místa umělecký projev, který může ne-místu poskytnou svébytnost a možnost transformace?

Výsledky učení předmětu

Navazující praktická část semináře probíhá formou workshopu, jehož výsledkem je konkrétní zásah ve veřejném prostoru.

Prerekvizity

Dobrá znalost historie umění a architektury od roku 1945.

Doporučená nebo povinná literatura

Rem Koolhaas, The Generic City, in: S,M,L,XL. New York 1995.
Marc Augé, Antropologie současných světů. Paříž 1994.
Marc Augé: Non-Places: An Introduction to Supermodernity. Londýn 1995.
Ballard, James G., Království tvé. Praha 2012.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V úvodní části semestru probíhá výuka formou přednášek, videoprojekcí a diskuzí nad probíranými tématy. V druhé části semestru probíhá výuka formou workshopu směřujícího k praktickému výstupu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seminář je v rámci semestru rozdělen do dvou částí. Výuku uvozuje teoretická příprava probíhající formou přednášek, diskuzí a videoprojekcí. Navazující praktická část semináře probíhá formou workshopu, jehož výsledkem je konkrétní zásah ve veřejném prostoru.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se s teroretickým pozadím fenoménu Junk Space a konkrétní realizace ve veřejném prostoru v rámci workshopu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor