Detail předmětu

Čtení současné teorie umění

FaVU-CTUAk. rok: 2020/2021

Seminář Čtení současné teorie umění je zaměřený na kritické čtení textů z oblasti teorie umění české i světové provenience.

Výsledky učení předmětu

Kurz studentům pomůže rozvíjet schopnosti orientace v odborném textu. Studenti budou schopni sumarizovat základní body textu a následně je analyzovat, rozvíjet kritické myšlení a vlastní interpretační dovednosti. Zároveň si kurz klade za cíl umožnit studentům vhled do nedávných diskurzů teorie umění a na jejich základě i vytvořit schopnost kontextualizace současných uměleckých tendencí.

Prerekvizity

Orientace v dějinách umění 20. století

Doporučená nebo povinná literatura

CÍSAŘ, K. Modernologie. Umění po postmoderním umění, in: Jiří Ševčík a Edith Jeřábková, (eds.), Mezi první a druhou moderností, VVP, AVU, 2011, s. 49-58. (CS)
FOSTER, H.: Co je nového na neoavantgardě?, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2010, č. 8, s. 58–85. (CS)
GREENBERG, C.: Avantgarda a kýč, Labyrint Revue, 2000, č. 7–8, s. 68–74. (CS)
GAIGER, J.: Demontáž rámce. Místně specifické umění a estetická autonomie. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 3, č. 6-7, 2009. (CS)
MAGID, V.: Konstruovaná situace a její okamžik v čase. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 2, č. 4-5, 2008. (CS)
KESTER, G.: Konverzační kusy. Úloha dialogu v sociálně angažovaném umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 1, č. 1 – 2, 2007. (CS)
BISHOP, C.: Řízení reality. Spolupráce a participace v současném umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 1., č. 1-2, 2007. (CS)
GRÚŇ, D: Archív umelca – paralelná inštitúcia alebo prostriedok seba-historizácie? Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 11/2011, s. 64-83. (CS)
NOCHLIN, L.: Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? In PACHMANOVÁ, M.(ed.), Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu a vizuální kultuře, Praha: One Woman Press, 2002. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování vychází ze zaměření předmětu – důraz je kladen na individuální přípravu studentů před jednotlivými semináři; v jejich průběhu vyučující řídí diskuzi tak, aby měli možnosti se zapojit a v diskuzi prohloubit své porozumění probíranému textu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělen na základě aktivní účasti v seminářích a odevzdání písemné eseje.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Avantgarda, Neo-avantgarda.
2. Moderna a postmoderna.
3. Místně-specifické umění.
4. Participativní a kolaborativní tendence v současném umění.
5. Archivní obrat.
6. Feminismus v teorii umění.

Cíl

Seminář si klade za cíl poskytnout studentům základní vhled do vybraných problémů teorie umění, a provokovat další diskuzi a kritické uvažování o daných tématech (např. avantgarda a neoavantgarda, archivní a historiografický obrat, sociálně angažované umění, participativní tendence v současném umění aj.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerovaná absence 25%).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor