Detail předmětu

Artists and Curators in Texts

FaVU-2ACTAk. rok: 2020/2021

Předmět seznámí studenty s vybranými texty kurátorů a umělců na uměleckou scénu, v první polovině předmětu se zaměřením na historické avantgardy a konzervativní proudy, v druhé polovině na reflexi institucionálních a politických tlaků ve společnosti.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Průběžné testy, eseje, diskuse.

Prerekvizity

Studenti musí být mít znalost angličtiny na pokročilé úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Forma semináře: každou hodinu: 1) písemná reflexe zadané četby
2) skupinová diskuse vybraných témat ze zadaného textu, kontextualizace.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se sestává z pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba, její písemná reflexe, reflexe v diskusi). Nepřipravenost na hodinu se počítá jako absence.
Otázky zadané k textu musí studenti vypracovat (a nahrát na sdílené úložiště) den přede dnem výuky.
Za splnění všech zadaných úkolů (viz výše) dostane student/ka známku.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Art in Theory 1945 - 2000 (ed. by Charles Harrison): texts by Novembergruppe, Octobergruppe.
2. Art in Theory: Dadaism: Hugo Ball, Tristan Tzara, Georg Gross
3. Art in Theory: Sirioni, de Chirico - conservative, facist art
4. Art in Theory: Zhdanov and the doctrine of socialist realism
5. Art in Theory: Breton and Rivera
6. Brooklyn Rail: discussions on Dana Schutz's The Open Casket controversy (article by Brian Winkenweder).
7. Artalk: insights in Hungarian and Polish art scenes (Gergely Nagy, Adam Mazur).
8. The Art School (texts from the anthology: Ernesto Pujol, John Baldessari-Michael Craig Martin).
9. Who Is an Artist? Frank Bifo Berardi, Boris Buden
10. Adam Szimcik: Learning from Documenta
11. Hito Steyerl - The Wretched of the Screen (Is Museum a Factory?)
12. Karsten Schubert - Curators' Egg

Cíl

Předmět se pokusí studentům ukázat, jak lze sofistikovaně nahlížet na vlastní praxi. Prostřednictvím textů v prvních pěti hodinách se seznámí s vybranými manifesty uměleckých skupin či umělců, s jejich stylem, rétorikou, i otevřenou či skrytou politickou agendou. V druhé polovině kurzu se zaměříme na to, jakým způsobem politika a ideologie, popř. komerční tlaky, ale zároveň etická zodpovědnost, formuje výsledné umělecké projekty, popř. jejich reflexi v médiích a širší společnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Hybridní forma výuky - prezenční (individuální konzultace) a online forma. Studenti jsou povinni aktivně účastnit se 75% videokonferencí, které obsahují i interkace ke studentům (otázky týkající se zadaných textů v psané i mluvené formě). Zásadní pro fungování kurzu je pravidelná práce studentů z hodiny na hodinu, tj studenti míž před hodinou přečteny zadané texty.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor