Detail předmětu

Inženýrská pedagogika a didaktika

FEKT-XPC-IPDAk. rok: 2020/2021

Inženýrská pedagogika a didaktika se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti interpretují pojem výchova, vyjmenovávají funkce pedagogiky ve vzdělávacím systému ČR. Definují činitele výuky. Vysvětlují teoretické základy vyučování a učení. Formulují realizaci výuky, hodnotí výsledky výuky. Popisují jednotlivé historické etapy pedagogických systémů. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v pedagogických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Literatura

Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1994
viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál. Praha 2002
Průcha, J.: Moderní pedagogika, Portál, Praha, 2002
Petty, G.: Moderní vyučování, Portál, Praha, 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody vyučování: přednáška, diskuse, samostatná prezentace. V rámci bezkontaktního vzdělávání bude výuka probíhat on-line v rozsahu cca 20%, e-learning podpora pak cca 80%.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška je provedena ústní, popř. i písemnou formou. Obsahem zkoušky je aplikace uvedených výstupů studia. Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia
2. Výukové cíle a učební úlohy
3. Učivo, jeho didaktická analýza
4. Strukturování učiva
5. Formy a metody výuky
6. Osobnost učitele
7. Student a měření výsledků jeho výuky
8. Formování osobnosti studenta
9. Projektování výuky
10. Realizace výuky
11. Hodnocení výuky.
12. Dějiny pedagogických systémů.

Cíl

Zavádění různých vyučovacích metod s nejdůležitějšími způsoby jejich aplikace do výchovně vzdělávacího procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách. V rámci bezkontaktního vzdělávání bude výuka probíhat on-line v rozsahu cca 20%, e-learning podpora pak cca 80%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning