Detail předmětu

Výtvarná tvorba

FA-VT8Ak. rok: 2020/2021

Bližší seznámení se s jednotlivými klasickými grafickými technikami a jejich možnostmi, se zřetelem k jejich možnému alternativnímu použití k prezentaciarchitektonických prací. Východiskem je zvládnutí jednoduchých technik a jejich možnosti vzhledem k použití barev a jejich možné výměny (linoryt, monotyp). Studium vlivu barvy a její vzájemné kombinace na výraz konečného obrazu. Způsoby tvorby monotypu pomocí zmnožování tisku z malé raznice, jeho úprav a jeho výrazové možnosti. Přechod ke složitějším grafickým technikám - hlubotisku. Posouzení možnosti klasického grafického vyjádření vsouvislosti s grafikou počítačovou a možnosti a vhodnost jejich kombinace.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Doporučená nebo povinná literatura

Učební texty lektora
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

angličtina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor