studijní program

Architektura a urbanismus - Socrates/Erasmus

Fakulta: FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B3501

Udělovaný akademický titul:

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Výchova je zaměřena k získání takových znalostí a dovedností, aby byl schopen řešit základní úlohy navrhování obytných, veřejných a výrobních staveb, rekonstrukcí budov a jejich interiérů, a to od širších

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Dostupnost studia osobám se zdravotním postižením

V místě uskutečňování studijního programu je zajištěn bezbariérový přístup. Studentům se specifickými potřebami je poskytována podpora ze strany vyučujících a administrativních pracovníků fakulty.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
ARCHArchitektura4