Detail předmětu

Výtvarná tvorba - kresba II

FA-VT10Ak. rok: 2020/2021

Kresba a snaha o pochopení jejich možností. Pochopení významu kresby jako nástroje pro výklad a analýzu viděného prostoru a objektu. Seznámení se s nástroji kresby a ověření si jejich výrazových možností při jejich správném zvládání . Kresebné zpracování jednoduchého geometrického prostoru a objemů těles, které ho tvoří. Perspektivní postavení objektů vůči pozorovateli a jeho správné zvládnutí. Analýza kresbou architektonického prostoru a geometrického objemu kostí. Proporční analýza a budování lidské figury kresbou v jejích postupných krocích - lebka - celý skelet - hlava - detail - celá figura. Kresba figury podle modelu z hlediska její architektoniky. Vybudování architektonického prostoru podle vlastní představy a analýza jeho kvality.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Prohloubení zvládnutí kresby jako prostředku k abstraktnímu budování objemů a prostorů viděných i hledaných.
Prohloubení zvládnutí a pochopení čáry jako základního prostředku kresby.
Prohloubení zvládnutí a pochopení proporcí a jejich vzájemných vztahů pro abstrakci zaznamenávaného objemu a prostoru.
Prohloubení zvládnutí a pochopení funkce stínu pro vyjádření zaznamenávaného objemu a prostoru.
Prohloubení zvládnutí a pochopení lineární perspektivy pro vyjádření zaznamenávaného objemu a prostoru.

Prerekvizity

Nejsou nutné žádné specifické znalosti pro zvládnutí předmětu. Ku prospěchu věci slouží trvalý zálem o výtvarné umění, kulturu a kulturní dění všeobecně. Zkušenosti z předchozích cvičení v kresbě mohou urychlit progresi osvojování cílových znalostí. Duležitý je zájem o předmět, schopnost koncentrace, případně jistá míra výtvarného nadání.

Doporučená nebo povinná literatura

Učební texty lektora
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Po předložení souboru prací podle náplně v jednotlivých týdnech.
Toleruje se neůčast ve dvou týdnech (bez zdůvodnění).
Hodnocena je míra naplnění cílů podle programu v jednotlivých týdnech.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Budování prostoru dle předložených předmětů. / kost - jednoduchá (stehenní) /.
Budování prostoru dle předložených předmětů. / kost - složitá (pánevní) /.
Budování prostoru dle předložených předmětů. / kost - složitá (obratel) /.
Budování prostoru dle předložených předmětů. / lebka - zvířecí /.
Základní systematika vyučování kresby figury. / lebka /.
Základní systematika vyučování kresby figury. / kostra /.
Základní systematika vyučování kresby figury. / kostra /.
Základní systematika vyučování kresby figury. / hlava - sádrový model /.
Základní systematika vyučování kresby figury. / hlava - sádrový model /.
Základní systematika vyučování kresby figury. / figura - sádrový model /.
Základní systematika vyučování kresby figury. / figura - sádrový model /.
Budování abstraktního prostoru kresbou podle vlastní představy.
Budování abstraktního prostoru kresbou podle vlastní představy.

Cíl

Prohloubení zvládnutí kresby jako prostředku k abstraktnímu budování objemů a prostorů viděných i hledaných.
Prohloubení zvládnutí a pochopení čáry jako základního prostředku kresby.
Prohloubení zvládnutí a pochopení proporcí a jejich vzájemných vztahů pro abstrakci zaznamenávaného objemu a prostoru.
Prohloubení zvládnutí a pochopení funkce stínu pro vyjádření zaznamenávaného objemu a prostoru.
Prohloubení zvládnutí a pochopení lineární perspektivy pro vyjádření zaznamenávaného objemu a prostoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je považována za kontrolovanou povinností závěrečného předkládání kreseb s náplní podle jednotlivých týdnů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výtvarný ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor