Detail předmětu

Plánování města a regionu

FA-3M6Ak. rok: 2020/2021

Teoretické principy a zásady plánování měst a regionů se zaměřením na otázky funkční, provozní a prostorové skladby. Základní teoretická průprava plánování města a regionu.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti o souvislostech, mechanismu a tendencích rozvoje měst z hlediska koncepce rozvoje měst a jejich územního rozvoje.

Prerekvizity

Základní pojmy a znalosti z oblasti urbanismu a širší oblasti rozvoje měst.

Doporučená nebo povinná literatura

Zahraniční urbanistické a architektonické časopisy dle aktuální nabídky (EN)
Evropská charta urbanismu, anglické znění, Rozhodnutí EU č.234, 1992 (EN)
Joerg Knieling and Frank Othengrafen: Planning Cultures in Europe, Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, Ashgate, 2009. (EN)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí vyhlášky (CS)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010 (EN)
Europa and architecture tomorrow, ČKA, Letenská 5, Praha I, 1997 (EN)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010. (EN)
Gehl, J.: Live between building, 1999 (EN)
Lynch,K.: The Image of The City, 1992 (EN)
Davoudi, S. and Strange, I. (eds), Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, London, Routledge (RTPI Library Series), 2009 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody a postupy vyučování určí vyučující předmětu. Součástí výuky je zpracování seminární práce zaměřené na aktuální rozvojový problém města nebo urbanistického souboru dle výběru studenta.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška zaměřená na téma zpracovávané seminární práce. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Urbanismus a územní plánování, pojmy a souvislosti, pojetí a nástroje územního plánování v ČR, historie plánování měst.
Přehled historického vývoje v základních etapách, současné město, uspořádání a funkce města. Funkční, provozní a prostorové uspořádání našich měst, aktuální problémy – základní charakteristika /brownfileds, suburbanizace, urban sprawl, doprava, shrinking cities,…/
Urbanizace a její fáze, suburbanizace, principy a souvislosti.
Brownfields - charakteristika a příklady.
Udržitelný rozvoj měst.
Brno a jeho rozvoj.

Cíl

Získání profesionálních teoretických znalostí potřebných pro řešení otázek územního rozvoje sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžně konzultovaná seminární práce zaměřená na problém rozvoje města (části města, urbanistického souboru) dle výběru studenta.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor