Detail předmětu

Urbanismus V - územní plánování

FA-UTPAk. rok: 2020/2021

Teoretické principy a zásady plánování měst a regionů. Základní teoretická průprava plánování města a regionu.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti o souvislostech, mechanismu a tendencích plánování měst.

Prerekvizity

Základní pojmy a znalosti z oblasti územního plánování a širší oblasti rozvoje měst.

Doporučená nebo povinná literatura

Davoudi, S. and Strange, I. (eds), Conceptions of Space and Place in Spatial Planning, London, Routledge (RTPI Library Series), 2009 (EN)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve smyslu pozdějších předpisů (CS)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010. (EN)
Philip Allmendinger: Planning Theory, 2nd Edition, Palgrave, 2009 (EN)
Zásady a pravidla územního plánování, Ústav územního rozvoje, Brno, 2005 (CS)
Joerg Knieling and Frank Othengrafen: Planning Cultures in Europe, Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, Ashgate, 2009. (EN)
Maier, K. – Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, ČVUT, Praha, 1997 (CS)
Internet: www.mr.cz,, www.uur.cz (CS)
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (CS)
Maier, K.: Územní plánování, ČVUT, Praha, 1997 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody a postupy vyučování určí vyučující předmětu. Součástí výuky je zpracování seminární práce zaměřené na aktuální rozvojový problém města nebo urbanistického souboru dle výběru studenta.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška zaměřená na téma zpracovávaného praktického cvičení. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Urbanismus a územní plánování, pojmy a souvislosti.
Územní plánování v ČR.
Funkční, provozní a prostorové uspořádání našich měst, aktuální problémy – základní charakteristika /brownfileds, suburbanizace, urban sprawl, doprava, shrinking cities,…/
Urbanizace a její fáze, suburbanizace, principy a souvislosti.
Brownfields - charakteristika a příklady.
Udržitelný rozvoj měst.
Brno a jeho rozvoj.

Cíl

Získání profesionálních teoretických znalostí potřebných pro řešení otázek plánování územního rozvoje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžně konzultované cvičení zaměřeného na regulační plán území dle výběru studenta.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor