Detail předmětu

Statika stavebních konstrukcí 1

FA-SCAAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí (CS)
Lorenz, K., Kalousek, J., Vítová, M.: Navrhování nosných konstrukcí. Vydavatelství ČVUT, 1998 (CS)
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí (CS)
ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (CS)
Hájek, V.: Stavíme ze dřeva. Sobotáles Praha 1997 (CS)
Studnička, J., Medřický, V.: Ocelové a dřevěné konstrukce 10. Vydavatelství ČVUT, 1998 (CS)

Jazyk výuky

angličtina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor