Detail předmětu

Management a valorizace kulturního dědictví

FA-2M6Ak. rok: 2020/2021

Města zítřka, jejich identita a kulturní dědictví, jeho ochrana, obnova a nové využívání.
Epocha industrializace. Současný stav průmyslového dědictví, opuštěné továrny, noví majitelé, provizorní užívání, ohrožení. Konverze industriálního dědictví jako součást rozvojových programů.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Připravenost pro práci se záchranou a obnovou industriálního dědictví.

Prerekvizity

Historie architektury a výtvarného umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Philippe Simon: Additions ď Architecture (FR)
Philippe Simon: Rehabilitation at Reconversion à Paris (FR)
Reichen at Robert: Architectures Contextuelles (FR)
T.I.C.C.I.H.: Industrial Patrimonty (FR)
Rene Jullian: Tony Gamier Contructeur et Utopiste (FR)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Identita historicky rostlých měst, jejich významná období.
2. Období industrializace v urbanistické struktuře měst. Průmysl jako motor rozvoje města.
3. Brno - textilní a strojírenský průmysl 19. a 20. století, posvitavská zóna. Nové funkční
využívání.
4. Exkurze.
5. Zlín - modelové průmyslové město jednorázově založené T.Baťou, památková zóna, způsoby
záchrany.
6. Exkurze.
7. Ostrava - těžební a hutní průmysl v urbanistické struktuře města. Útlumové programy. Cesty
záchrany, rozvojové programy.
8. Exkurze.
9. Zahraniční příklady záchrany a obnovy kulturního dědictví.
10. Management, ochrana, valorizace kulturního dědictví. Vzdělávací programy pro studenty,
pracovníky magistrátů a širší veřejnost.
11. Workshop - funkční, urbanistická, architektonická a sociální proměna vybrané továrny.
12. Workshop - grafická prezentace.
13. Vyhodnocení workshopu, veřejná prezentace výsledku.

Cíl

Seminář je zaměřen na zhodnocení industriálního dědictví a způsoby jeho zachování.
Cílem je připravit mladou generaci pro práci na zachování významných areálů a objektů z období industrializace a jejich opětného začlenění pomocí nových funkcí do struktury našich historických sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola teoretických znalostí předmětu bude provedena kontrolou praktické části poznání a průběhu workshopu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor