Detail předmětu

Aktuální témata grafického designu

FaVU-ATGDAk. rok: 2019/2020

Kurz rozvíjí přednáškový cyklus Dějiny grafického designu 1, 2 a zaměřuje se na vybraná témata vizuální komunikace a designu obecně. Cílem je společně se studenty diskutovat současná témata, reagovat na aktuální události v oboru nebo mimo něj, číst teoretické texty a zvažovat kulturní a jiné souvislosti, které současnou praxi grafického designu ovlivňují.

Výsledky učení předmětu

Studenti si rozvinou kritické myšlení o oboru, které je klíčové jak pro praxi grafického designu, tak pro recepci a analýzu vizuální komunikace.

Prerekvizity

Schopnost kritické práce s textem, základní orientace v problematice vizuální kultury a grafického designu.

Literatura

Johanna Drucker & Emily McVarish, Graphic Design History. A Critical Guide, Pearson, 2013.
Richard Hollis, Stručná historie grafického designu, Rubato, 2015.
Philip B. Meggs & Alston W. Purvis, History of Graphic Design, Wiley, 2016.
Malcolm Barnard, Graphic Design as Communication, Routledge, 2013.
Helen Armstrong (ed.), Graphic Design Theory: Readings from the Field, Princeton Architectural Press, 2009.
Helen Armstrong (ed.), Digital Design Theory: Readings from the Field, Princeton Architectural Press, 2012.
Radim Vondráček & Iva Knobloch (eds.), Design v českých zemích 1900 – 2000, Academia, UPM, 2016.
Pavla Pečínková & Lada Hubatová-Vacková & Martina Pachmanová (eds.), Věci a slova, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2014.
Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009.
Pavla Pauknerová (ed.) & Richard Jaros (ed.), Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017.
Frank Whitford, Bauhaus, Rubato, 2015.
Jana Průšová, Vznik a vývoj písma, Jana Průšová, 2017.
William T. Mitchell, Teorie obrazu, Karolinum, 2016.
Nicholas Mirzoeff, Jak vidět svět, Artmap, 2015.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, doprovodný obrazový materiál ve formátu pdf prezentace, na přednášky a předem zadanou literaturu navazující diskuse v seminární části předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou splnění kolokvia je vytvoření pdf prezentace na zadané téma v rozsahu 15 min. Student pojedná téma jako kritickou úvahu v kulturních, technologických, ekonomických a historických souvislostech. Studenti se ke kolokviu dostaví v závislosti na počtu v jednom nebo v několika termínech. V rámci kolokvia představí své prezentace a zpracovaná témata ve skupině prodiskutují.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do sémiotiky a teorie komunikace
Písmo, typografie a experiment
Kniha, noviny, časopisy a budoucnost tisku
Značka, logotyp a korporátní identita, reklama
Motion design
Digitální média a internet, velká data
Design a nástroje. Kódy, algoritmy a rozhraní
Uživatelé, UX design, participativní design, co-design
Soukromí a autorská práva
Virtuální realita, rozšířená realita, umělá inteligence, smart technologie
Biodesign, kyborgové a posthumanismus
Etika v designu, pomalý design
Spekulativní design, Design Fictions, Future Design

Cíl

Posílení schopnosti studentů kriticky vnímat souvislosti vyplývající z kontextu (kulturního, sociálního, ekonomického, politického a estetického), ve kterém vizuální komunikace vznikala a vzniká.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka - tolerována je neomluvená absence na jednom výukovém bloku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor