Detail předmětu

Pokroky technologií spotřebního průmyslu I

FCH-MCO_PTS1Ak. rok: 2019/2020

Seznámit studenty formou přednášek odborníků z průmyslové praxe a exkurzí se současným stavem průmyslu spotřební chemie a perspektivami jeho nejbližšího rozvoje.

Výsledky učení předmětu

Znalost vybraných pokročilých technologií spotřební chemie.

Prerekvizity

Základní poznatky fyzikální a koloidní chemie, přehled spotřebních technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

není předepsána (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udílen na základě zpracování písemného pojednání o vybrané pokročilé technologii spotřebního chemického průmyslu, která byla prezentována v rámci přednášek či exkurzí nebo kterou si student vybere sám dle vlastního zájmu. Další podmínkou zápočtu je vypracování písemné technické zprávy z exkurze, popisující podstatu technologie, která byla předmětem exkurze.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přednášky odborníků vybraných firem z oblasti spotřební chemie
2. Exkurze do výrobních podniků oboru spotřební chemie

Cíl

Seznámit studenty s moderními spotřebními technologiemi formou exkurzí a přednášek odborníků z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na exkurzích, aktivní účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning